Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Urząd Gminy

|--- Dane podstawowe

|--- Godziny urzędowania

|--- Referaty Urzędu

|--- Struktura organizacyjna

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Statut

Władze Gminy

|--- Wójt

      |--- Sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej

            |--- 2024

            |--- 2023

|--- Rada Gminy

      |--- KADENCJA 2010-2014

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy 2012-2014

            |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy 2010-2011

      |--- KADENCJA 2014-2018

            |--- Ogłoszenia o sesjach i posiedzeniach Komisji

            |--- Protokoły z sesji Rady Gminy 2014-2018

      |--- KADENCJA 2018-2023

            |--- Ogłoszenia o sesjach i posiedzeniach Komisji

      |--- KADENCJA 2024-2029

            |--- Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

      |--- 2023

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Rejestry

|--- Rejestr Uchwał Rady Gminy

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Rejestr Zarządzeń Wójta

      |--- Rok 2011

      |--- Rok 2012

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia poniżej 130.000 zł

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

|--- Rejestr planów miejscowych

|--- Studium uwarunkowań

|--- Analiza potencjałów Lewina Kłodzkiego

|--- Gminna Ewidencja Zabytków

|--- Rejestr instytucji kultury

Menu przedmiotowe

|--- Aktualności

      |--- Senior+

|--- Budżet

      |--- Budżet 2012

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2015

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2017

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2019

      |--- Budżet 2024

      |--- Budżet 2023

      |--- Budżet 2022

      |--- Budżet 2021

      |--- Budżet 2020

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania za lata 2010-2015

      |--- Sprawozdania za rok 2016

      |--- Sprawozdania za rok 2017

      |--- Sprawozdania za rok 2018

      |--- Sprawozdania za rok 2023

      |--- Sprawozdania za rok 2022

      |--- Sprawozdania za rok 2021

      |--- Sprawozdania za rok 2020

      |--- Sprawozdania za rok 2020

      |--- Sprawozdania za rok 2019

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Rok 2023

|--- Raport o stanie Gminy Lewin Kłodzki

      |--- Raport za 2018 r.

      |--- Raport za 2019 r.

      |--- Raport za 2023 r.

      |--- Raport za 2022 r.

      |--- Raport za 2021 r.

      |--- Raport za 2020 r.

|--- Majątek gminy

      |--- mienie komunalne

      |--- dług publiczny

|--- Wybory

      |--- Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

      |--- Wybory samorządowe 2024 r.

      |--- Centralny Rejestr Wyborców

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2023 r.

      |--- Wybory parlamentarne 2023 rok

      |--- Wybory uzupełniające

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

      |--- Wybory samorządowe 2018

      |--- Wybory Ławników

      |--- Wybory Uzupełniające

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu

      |--- Referendum

      |--- Wybory przedterminowe

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Wybory samorządowe 2014

      |--- Wybory prezydenckie 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe

      |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

|--- Nabór na wolne stanowiska

      |--- Klauzula informacyjna RODO

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Plany/Programy/Polityki

|--- Budżet Obywatelski

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Zarządzanie Kryzysowe

      |--- Prognoza pogody

      |--- Ostrzeżenia

      |--- Prognoza pogody

      |--- Ogłoszenia

|--- Oświadczenia majątkowe

|--- Informacje nieudostępniane

|--- Podatki

      |--- ZMIANA DRUKÓW - FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 lipca 2019

            |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

            |--- PODATEK ROLNY

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

            |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

|--- Ogłoszenia/konkursy ofert

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu "Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"

      |--- Konsultacje społeczne - "Bliska Przestrzeń"

|--- Kontrole

      |--- Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

      |--- Protokoły z kontroli zewnętrznych

|--- Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego

      |--- Archiwum mienie komunalne

      |--- Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Kłodzki

            |--- 2016

            |--- 2017

            |--- 2018

      |--- Ogłoszenia o przetargach

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

      |--- Wykazy

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

      |--- Wyniki przetargów

            |--- Rok 2024

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

|--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|--- Wzory wniosków

|--- Sprawy obywatelskie

|--- Ochrona Środowiska

      |--- AZBEST 2021

      |--- Azbest 2020 r.

      |--- Azbest 2019 r.

      |--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |--- Odnawialne Źródła Energii (OZE)

      |--- Udostępnienie informacji o środowisku

|--- Budownictwo/Planowanie Przestrzenne

      |--- Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

|--- Azbest

      |--- Azbest 2023 r.

      |--- Azbest 2022 r.

      |--- Azbest 2021 r.

      |--- Azbest 2020 r.

|--- Dostępność

|--- Petycje

      |--- 2024

      |--- 2023

            |--- Petycja z dnia 18.11.2023 roku ws. oszczędności środków publicznych

            |--- Petycja z dnia 24.10.2023 r. w sprawie cyberbezpieczeństwa

            |--- Petycja z dnia 14.10.2023 r. ws. automatyzacji urzędów

            |--- Petycja z dnia 22.09.2023 r ws. specjalnych stref ekonomicznych

            |--- Petycja z dnia 07.09.2023 ws cyberbezpieczeństwa

      |--- Petycja z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Zakładów Opieki Zdrowotnej

      |--- Petycja z dnia 13.10.2022 r. w sprawie urządzeń do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej

      |--- Petycja z dnia 31.07.2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Jednostki podległe

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny

      |--- Dane teleadresowe

      |--- Zamówienia publiczne

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Zespół Interdyscyplinarny

      |--- Konkursy/zapytania ofertowe

      |--- Informacje i dokumenty

      |--- Dane teleadresowe GOPS

      |--- KORONAWIRUS

      |--- Sprawozdania z działalności GOPS

      |--- Świadczenia/druki do pobrania

|--- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim

Jednostki pomocnicze

|--- Sołectwa

      |--- Gołaczów

      |--- Jarków

      |--- Dańczów

      |--- Jerzykowice Wlk.

Wydarzenia w gminie

|--- Biuletyn

|--- Projekty UE

Współpraca i kontakty

|--- Współpraca z partnerami zagranicznymi