Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Lewinie Kłodzkim środków trwałych. 2021-01-08 11:09:57
dokument Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 2021-01-08 11:06:56
dokument Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2020-12-28 14:08:26
dokument Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2020-12-22 12:33:23
dokument Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 2020-12-22 12:20:53
dokument Zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2020-12-14 14:56:51
dokument Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-12-14 12:08:13
dokument Zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lewin Kłodzki do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z wyłączeniem uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 2020-12-14 12:06:22
dokument Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2020-12-11 08:25:31
dokument Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 2020-12-10 12:20:41
dokument Zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-12-10 08:39:20
dokument Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 grudnia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. 2020-12-10 08:31:41
dokument Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2020-12-10 08:28:15
dokument Zarządzenie nr 95/2020 w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych. 2020-12-01 08:03:45
dokument Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sptrzedaży 2020-11-25 07:59:57
dokument Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie ogłoszenia o odwołaniu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-11-24 09:33:52
dokument Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki" 2020-11-24 09:17:37
dokument Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą" 2020-11-24 09:09:59
dokument Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2021. 2020-11-13 13:54:57
dokument Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2020-11-10 08:34:06
dokument Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. 2020-11-06 12:17:00
dokument Zarządzenie nr 87/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2020-11-06 12:15:18
dokument Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 2020-11-06 12:09:43
dokument Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-10-29 09:44:33
dokument Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-10-29 09:43:21
dokument Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu ?Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021?. 2020-10-26 12:23:31
dokument Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości. 2020-10-20 07:55:31
dokument Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki. 2020-10-16 11:47:54
dokument Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 2020-10-16 08:57:33
dokument Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 2020-10-09 11:29:25
dokument Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę drogi w pasie drogowym, polegającą na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - przepustu na potoku Dańczówka, przy drodze gminnej w miejscowości Dańczów". 2020-10-06 11:16:57
dokument Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 września 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone Ludowe". 2020-10-06 10:50:22
dokument Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2020-09-18 08:47:46
dokument Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowę iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą". 2020-09-17 10:58:45
dokument Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, administrowanych przez Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim 2020-09-14 12:26:28
dokument Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-09-14 09:40:25
dokument Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-09-14 09:39:59
dokument Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2020 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2020-09-14 09:39:27
dokument Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2020-09-14 09:38:57
dokument Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2020-09-14 09:38:32
dokument Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przewozu uczniów do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim 2020-09-14 09:38:07
dokument Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 2020-09-14 09:37:45
dokument Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok oraz opracowania przez jednostki organizacyjne Gminy Lewin Kłodzki i komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2021 2020-09-14 09:37:11
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego na ,,Budowę kanalizacji, wodociągu oraz pzepompowni w Lewinie Kłodzkim". 2020-08-25 09:47:55
dokument Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2020-08-18 07:39:00
dokument Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2020-08-12 08:45:08
dokument Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-08-04 09:08:17
dokument Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-08-04 09:07:13
dokument Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-07-24 10:56:51
dokument Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-07-23 09:10:43
dokument Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. 2020-07-23 09:08:46
dokument Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowę kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim". 2020-07-23 09:05:01
dokument Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-07-10 12:35:15
dokument Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2020Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego w gminie Lewin Kłodzki. 2020-07-10 12:32:47
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2020-07-10 12:30:48
dokument Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na trenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki Taszów?. 2020-07-10 12:28:15
dokument Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie głoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-07-10 12:25:21
dokument Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. 2020-07-10 12:20:01
dokument Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Gminy Lewin Kłodzki 2020-06-29 10:32:43
dokument Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2020-06-22 12:33:27
dokument Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-06-18 13:48:08
dokument Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-18 13:47:45
dokument Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania 2020-06-18 13:47:24
dokument Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 13:46:56
dokument Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2020-06-18 13:46:25
dokument Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Lewin Kłodzki 2020-06-18 13:45:51
dokument Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2020-06-18 13:45:30
dokument Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: sprzedaży mieszkania komunlanego 2020-06-18 13:45:07
dokument Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 2020-06-18 13:44:47
dokument Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.06.2020 rok w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-06-02 14:43:00
dokument Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2020 rok w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2020-05-29 12:31:24
dokument Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 maja 2020 rok w sprawie wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na trenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki Taszów . 2020-05-29 12:28:30
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2020 rok w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim. 2020-05-22 12:10:31
dokument Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 maja 2020 rok w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-05-21 12:41:11
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 maja 2020 rok w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2020-05-21 12:35:09
dokument Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 maja 2020 rok w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-05-21 12:33:22
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2020 rok w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-05-21 12:28:36
dokument Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 2020-05-11 12:14:12
dokument Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim" 2020-05-04 08:29:34
dokument Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2020-04-22 11:53:05
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.04.2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zasdań przez Urząd Gminy Lewin Kłodzki w związku z rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19. 2020-04-20 10:20:45
dokument Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2020 r. 2020-04-16 13:14:48
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p[rzetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 880.000,00 z dla gminy Lewin Kłodzki na pokrycie planowanego deficytu (udział własny w zadaniach inwestycyjnych z udziałem środków UE)- Część I oraz udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego do kwoty 2.940.000,00 zł dla Gminy Lewin Kłodzki na pokrycie środków na wyprzedzające finansowanie z UE-Część II. 2020-04-10 11:04:39
dokument Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. 2020-04-10 10:54:20
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-04-03 12:51:53
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania w wykonaniu budzetu gminy za 2019 r. 2020-04-03 12:34:59
dokument Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Lewin Kłodzki w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID 19. 2020-03-26 12:59:35
dokument Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2020-03-16 12:29:45
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-03-13 15:03:52
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o odwołaniu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2020-03-13 15:03:32
dokument Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sceny mobilnej oraz domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społecznego-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim" 2020-03-13 15:03:05
dokument Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2020-03-09 09:37:42
dokument Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sceny mobilnej oraz domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim" 2020-03-09 09:37:16
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Lewin Kłodzki 2020-03-05 14:42:54
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2020-02-26 11:11:46
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-02-25 12:49:04
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-02-21 12:20:26
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia zagospodarowania terenu Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim". 2020-02-21 12:20:06
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim". 2020-02-21 12:19:41
dokument Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2020-01-21 11:02:39
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2020-01-21 11:01:59
dokument Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne w Lewinie Kłodzkim.? 2020-01-14 11:55:38
dokument Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2020-01-14 11:46:38
dokument Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. 2020-01-14 11:44:58
dokument Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy Lewin Kłodzki na rok 2020 przez poszczególne jednostki. 2020-01-08 11:17:37
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2020. 2020-01-08 10:49:53
dokument Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki ??. 2020-01-08 09:57:27
dokument Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2020-01-08 09:54:59