Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2023-09-15 13:24:59
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-12 10:45:30
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania komisji celem odbioru zadania inwestycyjnego. 2023-09-07 11:50:14
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki 2023-09-06 07:57:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2023-09-04 11:26:13
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2024 rok, opracowania przez jednostki organizacyjne Gminy Lewin Kłodzki, instytucje kultury i komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2024. 2023-08-31 08:15:19
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji celem odbioru zadania inwestycyjnego. 2023-08-17 14:00:21
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lewin Kłodzki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-17 11:55:28
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2023-08-08 14:25:28
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zezwoleń oraz ustalenia stawek opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb w wodach stojących i płynących będących we władaniu Gminy Lewin Kłodzki. 2023-08-01 13:20:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji celem odbioru zadania inwestycyjnego. 2023-08-01 12:18:29
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim" 2023-08-01 10:52:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Zielone Ludowe". 2023-07-14 10:04:32
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 2023-07-14 10:03:43
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023. 2023-07-10 14:49:07
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę i montaż słupków ze wskaźnikami na terenie gminy Lewin Kłodzki?. 2023-07-06 08:35:09
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji celem odbioru zadania inwestycyjnego. 2023-06-21 14:24:24
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lewinie Kłodzkim za rok 2022. 2023-06-21 10:43:50
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru 2023-06-05 14:03:43
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lewin Kłodzki Raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2022 rok. 2023-05-31 12:51:15
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-05-31 08:48:05
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jeleniowa?. 2023-05-31 07:50:22
dokument Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2023-05-30 14:42:36
dokument Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru 2023-05-15 12:46:33
dokument Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2022 rok. 2023-05-10 07:57:21
dokument Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w gminie Lewin Kłodzki w miejscowościach Lewin Kłodzki-Kocioł wzdłuż ul. Lasek Miejski?. 2023-05-10 07:56:35
dokument Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023. 2023-05-10 07:55:39
dokument Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-04-28 11:21:07
dokument Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-04-28 11:20:20
dokument Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przydomowych oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki w formule zaprojektuj i wybuduj" 2023-04-28 10:43:59
dokument Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotę. 2023-04-18 14:58:24
dokument Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2023-04-13 10:46:20
dokument Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 2023-04-13 10:44:39
dokument Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2023-03-31 14:17:46
dokument Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Jeleniowa oraz modernizację lamp solarnych na terenie gminy Lewin Kłodzki?. 2023-03-31 10:33:25
dokument Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie określenia wysokości kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego. 2023-03-31 10:31:04
dokument Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022. 2023-03-31 10:30:18
dokument Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-03-16 11:33:21
dokument Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-03-16 11:32:27
dokument Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Przebudowę dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki?. 2023-03-14 14:44:02
dokument Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-03-14 14:43:10
dokument Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Przebudowę dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki?. 2023-03-14 14:42:27
dokument Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Lewin Kłodzki 2023-03-13 09:28:28
dokument Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. 2023-03-08 07:19:06
dokument Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2023-03-07 11:42:23
dokument Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2023-03-07 11:41:35
dokument Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki RENAULT MASTER o numerze rejestracyjnym DKL 54463. 2023-03-01 10:32:23
dokument Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych. 2023-03-01 10:31:26
dokument Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie określenia wzoru formularza - wniosku o zawarcie umowy lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, o zawarcie umowy lokalu socjalnego na czas określony oraz o zmianę lokalu. 2023-02-21 08:17:50
dokument Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Lewin Kłodzki. 2023-02-21 08:13:18
dokument Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i kadrowych w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2023-02-14 14:50:30
dokument Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Lewin kłodzki. 2023-02-14 09:06:48
dokument Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023. 2023-02-14 09:04:40
dokument Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-02-06 11:54:06
dokument Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2023-02-02 14:20:07
dokument Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji celem odbioru zadania inwestycyjnego. 2023-02-01 12:13:20
dokument Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. 2023-02-01 12:10:00
dokument Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2023-01-25 09:36:53
dokument Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2023-01-23 15:02:44
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. 2023-01-20 08:42:56
dokument Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2023 r. 2023-01-20 07:48:26
dokument Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023. 2023-01-16 11:59:30
dokument Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie informacji o wykonywaniu budżetu gminy Lewin Kłodzki na rok 2023 przez poszczególne jednostki. 2023-01-16 11:59:09
dokument Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. 2023-01-16 11:58:18
dokument Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023. 2023-01-02 10:07:06