Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2023 r. 2024-05-22 09:02:16
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lewin Kłodzki na I Półrocze 2024 roku 2024-01-15 09:24:16
dokument Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2023-09-11 12:56:45
dokument Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2023-09-11 12:56:15
dokument Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości włączenia lub wyłączenia się z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. 2023-08-22 08:20:29
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2022 r. 2023-04-26 10:30:45
dokument DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ ORAZ MIESZANEJ 2023-02-15 09:58:02
dokument Harmonogram odpadów komunalnych I półrocze 2023 roku 2023-01-31 13:19:07
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2021 r. 2022-07-26 08:51:42
dokument Utrzymanie czystości i porządku w gminach - informacja dla mieszkańców 2021-12-31 09:33:51
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2020 r. 2021-04-30 07:16:11
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2019 r. 2021-04-30 07:15:30
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok 2020-12-23 10:18:26
dokument Uwaga! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki na rok 2020 2020-06-19 14:53:35
dokument DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020-03-04 09:45:22
dokument Zmiana sposobu odbierania popiołu 2019-12-13 14:13:52
dokument Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na któych nie zamieszują mieszkańscy, a powstają odpady komunalne 2019-12-02 14:07:31
dokument UWAGA! NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019-09-27 13:02:27
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2017 r. 2019-08-07 14:45:00
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2016 r. 2019-08-07 14:44:24
dokument Zawiadominie o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2019 r. 2019-07-05 12:45:20
dokument Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (od lipca do grudnia) 2019-07-02 12:30:28
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok 2019-06-07 14:18:10
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie terminu odbioru odpadów ulegających biodegradacji 2019-05-22 08:19:36
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 01.04.2018 roku 2019-03-05 08:47:42
dokument Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na pierwsze półrocze 2019 r. 2019-01-04 10:53:06
dokument Organizacja Pogotowia Zimowego w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-19 13:10:55
dokument Haromonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018 2018-01-02 08:39:52
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2015 rok 2016-05-04 13:37:39
dokument Ogłoszenie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi 2016-03-01 10:44:18
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEWIN KŁODZKI NA 2016 ROK 2016-01-12 12:17:25
dokument Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego wywozu nieprzydatnych rzeczy w gospodarstwie domowym - "akcja wystawka" 2015-06-19 13:03:06
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2014 rok 2015-05-06 14:41:10
dokument GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEWIN KŁODZKI - zmiany od 01 stycznia 2015 roku 2014-12-18 08:08:50
dokument Informacja dotycząca możliwości odkupienia pojemników na odpady komunalne 2014-12-16 08:19:33
dokument Zmiana harmonogramu wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na grudzień 2014 rok 2014-12-12 10:50:35
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2013 rok 2014-08-04 10:38:53
dokument Uchwała nr XLVI/285/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2014-02-12 15:04:02
dokument Uchwała nr XLVI/284/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2014-02-12 14:50:17
dokument Uchwała Nr XLVI/283/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2014-02-12 14:34:15
dokument REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GMINIE LEWIN KŁODZKI 2013-11-12 08:02:24
dokument Wniosek - o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie: 2013-07-18 13:28:35
dokument Wniosek - o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Lewin Kłodzki 2013-07-18 13:21:46
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-09-04 12:54:23
dokument Wniosek - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-06-05 12:58:11