Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokół z kontroli zadania "Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30.09.2014 r. 2014-10-24 10:06:34
dokument Raport z czynności kontrolnych projektu pn.: "Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki" z dnia 12.06.2014 r. 2014-10-24 09:52:04
dokument Protokół z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 19.06.2013 r. 2014-04-09 15:01:20
dokument Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lewin Kłodzki przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki w dniach 22.03.2013 r. - 29.05.2013 r. 2014-04-09 14:57:58
dokument Informacja pokontrolna Kontrola nr RPDS.04.02.00-02-012/10-01 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie "Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica" 2014-04-09 14:44:56
dokument Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu z dnia 5.06.2012 r. - 29.06.2012 r. w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 2014-04-09 14:30:14
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu z dnia 16.10.2012 r. w sprawie kontroli działań administracji publicznej na rzecz uregulowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących zasób gminny 2014-04-09 14:21:51
dokument Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki przeprowadzone przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu z dnia 16.09.2011 r. 2014-04-09 14:11:22
dokument Protokół Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z kontroli problemowej w zakresie wydawania, wygaszania i cofania przez Wójta Gminy Lewina Kłodzkiego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży z dnia 19.08.2011 r. 2014-04-09 13:53:33
dokument Raport z czynności kontrolnych Nr 01/313, 322, 323/0169/11 z dnia 15.02.2011 r. Remont i przebudowa oświetlenia Rynku oraz nawierzchni miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Lewin Kłodzki 2014-04-09 10:29:55