Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr III/98/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2016 rok 2017-04-26 12:55:10
dokument Sprawozdanie z wykonania Uchwały budżetowej za 2016 rok 2017-04-26 12:53:46
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 2017-03-01 07:49:21
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Jednostki Samorządu Terytorialnego 2017-03-01 07:48:53
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania plnu dochdów budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2017-03-01 07:47:46
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2017-03-01 07:46:13
dokument Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochdów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu 2017-03-01 07:43:59
dokument Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Jednostki Samorządu Terytorialnego 2017-03-01 07:43:30
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2017-03-01 07:42:59
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2017-03-01 07:42:22
dokument Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2017-03-01 07:41:29
dokument Kwartalnna informacja o wykoaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 2016-11-02 10:08:26
dokument Sprawozdanie za III kwartał 2016 r. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2016-11-02 10:07:52
dokument Sprawozdanie za III kwartał 2016 r. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochdów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2016-11-02 10:06:35
dokument Sprawozdanie za III kwartał 2016 r. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2016-11-02 10:04:58
dokument Sprawozdanie za III kwartał 2016 r. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2016-11-02 10:02:10
dokument Sprawozdanie za III kwartał 2016 r. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji 2016-11-02 10:01:22
dokument Uchała Nr III 1932016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15 września 2016r 2016-09-22 14:54:07
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. 2016-09-22 14:26:27
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:42:29
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:41:58
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:41:04
dokument Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania wydatków JST I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:39:23
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:38:24
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużynych oraz poręczeń i gwarancji JST I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:36:19
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fiansowych I półrocze 2016 r. 2016-07-27 09:35:27
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2016 do dnia 31.03.2016 2016-04-28 13:47:51
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2016-04-28 13:46:07
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2016-04-28 13:44:10
dokument Rb-28NWS sprawozdanie z planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 2016-04-28 13:42:01
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2016-04-28 13:40:00
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2016-04-28 13:19:27
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2016-04-28 13:17:14