Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Aktualności

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie - akcja "wystawka" 2024-04-11 08:16:38
dokument INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 2024-04-05 08:16:05
dokument Ogłoszenie - Urząd czynny 29.03.2024 r. do godziny 14.00 2024-03-27 10:24:42
dokument OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" 2024-03-26 14:07:24
dokument WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH Kadencja 2024-2029 2024-03-22 13:45:37
dokument Zawiadomienie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały ws. programu ochrony powietrza 2024-03-14 10:20:10
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów" 2024-03-11 11:37:26
dokument Kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy 2024-03-06 06:37:46
dokument Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa pn.:"Rozbudowa drogi krajowej nr 8, na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój - Duszniki-Zdrój)". 2024-03-01 09:31:40
dokument OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2024-02-28 13:54:05
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu ścieków bytowych oczyszczonych na biologicznych oczyszczalniach ścieków i wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiorników w miejscowościach: Darnków, Gołaczów, Jarków, Jawornica, Krzyżanów, Kulin Kłodzki, Taszów, Zielone Ludowe, Zimne Wody 2024-02-26 10:17:39
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie "Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki Zdrój" 2024-02-23 09:38:02
dokument Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. :"Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów -Kulin Kłodzki- Słoszów". 2024-01-22 11:45:09
dokument Informacja o kwalifikacji wojskowej w roku 2024 2024-01-22 09:07:22
dokument Informacja NFOŚiGW o nieuczciwych praktykach na rynku pomp ciepła 2024-01-18 10:26:26
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie przedsięwzięcia "Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój)-Duszniki Zdrój" 2024-01-17 09:51:43
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lewin Kłodzki na I Półrocze 2024 roku 2024-01-15 09:23:12
dokument Nabór uzupełniający do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lewin Kłodzki 2024-01-08 12:58:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku. 2024-01-03 07:37:58
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lewin Kłodzki do 20 stycznia 2024 r. 2023-12-27 10:11:03
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na podstawie strategicznych map hałasu za rok 2022" 2023-12-22 13:00:56
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT POF 2023-12-21 06:44:37
dokument 29.12.2023 - Kasa Urzędu Gminy czynna do 11.00 2023-12-20 10:25:29
dokument 22.12.2023 - Urząd Gminy czynny do 13.00 2023-12-20 10:24:18
dokument Taryfa dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Kudowa Zdrój i Lewin Kłodzki na okres 3 lat 2023-12-14 09:30:21
dokument INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW I WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UZYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW 2023-12-11 18:48:10
dokument PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE 2023-12-05 13:48:47
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Kulin, Leśna, Witów i Zielone Ludowe, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:40:14
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jarków i Taszów, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:39:39
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Darnków i Gołaczów, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:38:57
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowice Wielkie i Dańczów, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:29:10
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kocioł, Jerzykowice Małe, Jawornica i Zimne Wody, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:28:00
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:25:11
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Lewin Kłodzki i Krzyżanów, gmina Lewin Kłodzki 2023-12-04 11:22:10
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-11-29 12:16:17
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. 2023-11-22 10:05:53
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim 2023-11-20 12:14:50
dokument Ankieta dla mieszkańców na potrzeby Strategii Energetycznej 2023-11-16 09:25:24
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój" 2023-11-09 10:30:27
dokument Ankieta - konsultacje społeczne ws. Międzygminnego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego 2023-11-06 14:12:38
dokument Zawiadomienie w sprawie obwieszczenia nr WR.ZUZ.4.4210.248.2023.KK z dnia 24.10.2023 r. 2023-11-02 11:32:37
dokument Ogłoszenie - 3.11.2023 r. Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna 2023-10-31 15:06:59
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-10-19 10:06:26
dokument Przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Lewin Kłodzki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Lewin Kłodzki 2023-10-17 10:28:47
dokument Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu "Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" 2023-10-17 10:28:05
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.(Lokal wyborczy nr 1 w Lewinie Kłodzkim) 2023-10-05 11:19:51
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.(Lokal wyborczy nr 2 w Jeleniowie) 2023-10-05 11:18:31
dokument Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach I edycji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2023-10-02 14:15:53
dokument Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w II edycji programu ?Ciepłe mieszkanie? 2023-10-02 12:01:54
dokument Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, dot. "Przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa - Duszniki Zdrój" 2023-09-20 10:59:27
dokument Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lewinie Kłodzkim 2023-09-11 14:54:52
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki 2023-08-31 08:17:10
dokument Płatności dla małych gospodarstw 2023-08-29 12:50:44
dokument Ogłoszenie - od 28 sierpnia Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów 2023-08-25 07:50:43
dokument Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości włączenia lub wyłączenia się z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. 2023-08-22 08:19:48
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE "Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój" 2023-08-21 14:07:54
dokument OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE KŁ. 2023-08-16 16:52:54
dokument OGŁOSZENIE OD 16.08.2023 DO ODWOŁANIA URZĄD GMINY W LEWINIE KŁODZKIM BĘDZIE NIECZYNNY 2023-08-11 10:33:04
dokument Ogłoszenie - 14.08.2023 Urząd będzie nieczynny 2023-08-07 14:48:02
dokument Ogłoszenie: Ruszył nabór wniosków na zezwolenie na amatorski połów ryb 2023-08-02 10:38:02
dokument OGŁOSZENIE 7-15 sierpnia Kasa Urzędu będzie nieczynna 2023-07-31 07:31:33
dokument OBWIESZCZENIE dotyczące aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 2023-07-28 07:38:57
dokument Zawiadomienie o nowych stawkach za wodę i ścieki - obowiązuje od 16.07.2023 r. do 15.07.2024 r. 2023-07-18 11:45:11
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie dot. ""Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) - Duszniki Zdrój 2023-07-06 11:49:47
dokument Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF - termin do 16 sierpnia 2023 r. 2023-07-03 10:04:51
dokument Harmonogram odpadów komunalnych II półrocze 2023 roku 2023-06-27 07:41:07
dokument Informacja - 09.06.2023 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. 2023-06-05 12:46:11
dokument Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-05-31 14:52:03
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-05-26 09:16:08
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego 2023-05-26 09:14:54
dokument Awaria sieci wodociągowej w dniu 25.05.2023 2023-05-25 13:59:11
dokument Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Lewin Kłodzki - kwestionariusz ankiety internetowej 2023-05-25 07:16:35
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 23 maja 2023 r. będzie nieczynny 2023-05-18 13:55:10
dokument Zaproszenie w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 17:00 do Urzędu Gminy Lewin Kłodzki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze" 2023-05-15 13:58:13
dokument Ogłoszenie: 2 maja 2023 roku Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, będzie nieczynny. 2023-04-26 10:34:34
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska 2023-04-19 11:15:21
dokument Informacja - Urząd Gminy 07.04.2023 r. czynny do godziny 13.00 2023-04-05 11:36:49
dokument Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony w roku 2023 2023-03-14 14:28:56
dokument OBWIESZCZENIE dotyczące projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 2023-03-07 14:24:26
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2023-03-01 13:48:05
dokument Informacja o skróceniu czasu urzędowania w dniu 24 lutego 2023 r. - dokument stracił ważność 2023-02-22 11:06:22
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2023-02-21 14:29:47
dokument DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023-02-15 09:57:35
dokument Obwieszczenie dot. Decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Lewinie Kłodzkim 2023-02-01 08:57:25
dokument Harmonogram odpadów komunalnych I półrocze 2023 roku 2023-01-31 13:14:18
katalog Senior+ 2023-01-27 14:17:40
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2023-01-18 09:34:46
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023. 2023-01-16 12:02:18
dokument Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR WRAZ Z FAX-EM KYOCERA 5551 Ci - dokument stracił ważność 2023-01-11 13:47:55
dokument Rekrutacja do klubu Senior+ 2023-01-09 12:48:56
dokument Harmonogram wywozu odpadów na styczeń 2023 r. 2023-01-05 13:56:38
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEWIN KŁODZKI W OKRESIE OD 03.01.2023 R. DO 06.01.2023 R. 2023-01-03 11:16:03
dokument Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR WRAZ Z FAX-EM KYOCERA 5551 Ci - dokument stracił ważność 2023-01-03 08:22:30
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2023. 2023-01-02 10:10:19
dokument Kasa nieczynna 2023-01-02 08:40:02
dokument Informacja dot. możliwości zakupu "EKOGROSZKU" po preferencyjnych cenach 2022-12-27 11:29:07
dokument Ogłoszenie - Kasa czynna 30.12.2022 do godziny 10.00 2022-12-16 12:37:17
dokument Ogłoszenie - zmiana godzin urzędowania w dniu 30 grudnia 2022 roku 2022-12-16 12:35:03
dokument Ogłoszenie - zmiana godzin urzędowania w dniu 23 grudnia 2022 roku 2022-12-16 12:34:02
dokument Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" 2022-12-15 14:37:37
dokument KASA Urzędu Gminy Lewin Kłodzki nieczynna 2022-12-14 07:51:46
dokument DECYZJA zatwierdzająca "dodatek do projektu robót geologicznych dla reambulacji szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w kali 1:25 000 arkusz Kudowa Zdrój i Brzozowice" 2022-12-14 07:25:09
dokument Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego 2022-12-13 14:10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin kłodzki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-07 14:50:37
dokument OGŁOSZENIE o przerwie w dostawie wody w dniu 2 grudnia 2022 r., ul. Topolowa w Lewinie Kłodzkim 2022-11-30 13:55:46
dokument Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) 2022-11-18 08:19:28
dokument Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D na długości 0,2 km w Jeleniowie 2022-11-16 14:41:41
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Kudowa-Zdrój i Brzozowice 2022-11-14 14:02:17
dokument Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł 2022-11-08 13:32:31
dokument Informacja dotycząca sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-04 12:15:36
dokument Organizacja pogotowia zimowego w sezonie zimowym 2022/2023 2022-11-02 14:06:10
dokument Informacja dotycząca przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2022-10-28 09:39:46
dokument DECYZJA dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farm fotowoltaicznych PV Lewin Kłodzki o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 56 obręb Lewin Kłodzki w gminie Lewin Kłodzki" 2022-10-25 13:37:05
dokument OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznej PV Lewin Kłodzki o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 56 obręb Lewin Kłodzki w gminie Lewin Kłodzki" 2022-10-25 13:35:13
dokument DECYZJA w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 438/5 w obrębie Lewin Kłodzki w gminie Lewin Kłodzki" 2022-10-24 10:14:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji pn.: "Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 438/5 w obrębie Lewin Kłodzki" 2022-10-24 10:12:02
dokument Ogłoszenie dotyczące sprzedaży węgla przez Gminę Lewin Kłodzki ! 2022-10-21 14:48:50
dokument ANKIETA - Badanie opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej 2022-10-20 14:49:19
dokument INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza" 2022-10-17 10:50:30
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pn."Budowa farm fotowoltaicznej PV Lewin Kłodzki o mocy 1,56 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 56 w obrębie Lewin Kłodzki w gminie Lewin Kłodzki 2022-10-10 09:43:29
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pn."Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 438/5 w obrębie Lewin Kłodzki w Gminie Lewin Kłodzki" 2022-10-05 07:31:50
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Kudowa-Zdrój i Brzozowice, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kudowa-Zdrój i Lewin Kłodzki 2022-10-04 14:02:24
dokument BROSZURA INFORMACYJNA - PROFILAKTYKA JODOWA 2022-10-04 09:09:14
dokument INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENI W GMINIE LEWIN KŁODZKI 2022-10-03 12:03:06
dokument PONOWNIE ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY BADAJĄCEJ OPINIE MIESZKAŃCÓW NA TEMAT POŻĄDANYCH KIERUNKÓW PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE LEWIN KŁODZKI 2022-10-03 11:49:53
dokument ZASADY DYSTRYBUCJI TABLETEK Z JODKIEM POTASU 2022-09-30 14:23:32
dokument Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Lewin Kłodzki 2022-09-27 12:25:26
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. 438/5 w obrębie Lewin Kłodzki w gminie Lewin Kłodzki 2022-09-27 09:36:24
dokument Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu 2022-09-20 11:50:48
dokument Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu 2022-09-12 11:19:52
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki 2022-09-05 10:39:13
dokument Ogłoszenie przerwa w dostawie wody w miejscowości KOCIOŁ 2022-08-31 10:32:36
dokument Ogłoszenie PSZOK nieczynny 2022-08-22 10:06:12
dokument Informacja - Kasa czynna do godziny 14.00 2022-08-10 14:08:51
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy budowy farm fotowoltaicznych 2022-08-10 11:03:17
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dotyczy budowy farm fotowoltaicznych 2022-08-05 09:26:02
dokument W dniu 05 sierpnia 2022 r. Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim będzie czynny do godziny: 13:00 2022-08-04 13:24:59
dokument Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR WRAZ Z FAX-EM KYOCERA 5551 Ci 2022-07-25 11:21:49
dokument W dniu 21 - 22 lipca 2022 r. Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim będzie czynny do godziny: 13:00 2022-07-21 09:11:23
dokument KASA Urzędu Gminy Lewin Kłodzki - informacja o dostępności w dniach 06.07.2022 r. do 22.07.2022 r. 2022-07-06 11:32:07
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-06 10:49:26
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 2022-07-06 10:48:30
dokument POSTANOWIENIE o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2022-07-06 10:47:00
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki 2022-06-21 12:10:26
dokument KASA Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 17 czerwca 2022 r. będzie nieczynna 2022-06-14 07:57:35
dokument ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów" 2022-06-08 11:47:46
dokument STRATEGIA ZIT POF - ANKIETA 2022-06-07 12:44:22
dokument Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 2022-06-07 10:38:05
dokument Ankieta SWOT ZIT POF 2022-05-17 09:56:04
dokument ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW: GOŁACZOWA, DARNKOWA, KULINA, JARKOWA, ZIELONE LUDOWE, WITOWA, KRZYŻANOWA, TASZOWA, JAWORNICY, JERZYKOWIC MAŁYCH, ZIMNE WODY W SPRAWIE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2022-04-21 15:02:09
dokument DEKLARACJA WSTĘPNA Przystąpienia do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2022-04-20 15:02:54
dokument Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - Samochód ciężarowy do 3,5 t VOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 osobowy 2022-04-06 14:36:24
dokument Uchwała RG Lewin Kłodzki w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz prowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-04-01 09:13:30
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3243 Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów" 2022-03-21 12:42:15
dokument Program Czyste Powietrze - III Spotkanie Informacyjne 2022-03-21 08:30:34
dokument Ankiety Subfundusz 2022 2022-01-20 14:10:21
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 7.01.2022 r. będzie nieczynny 2022-01-05 10:11:42
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022 2022-01-03 10:52:38
dokument Informacja dla prowadzących działalność noclegową o obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych (formularze KT-1 lub KT-2) 2021-12-29 14:11:34
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 31.12.2021 r. będzie czynny do godziny 13:00 2021-12-29 11:41:47
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 24.12.2021 r. będzie nieczynny 2021-12-23 11:55:21
dokument ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Uzdrowiskom Kłodzkim S.A. Polanica-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2021-12-17 13:17:36
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Szczytna o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2021-12-01 13:39:24
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 2 grudnia 2021 r. będzie nieczynny 2021-11-30 11:44:45
dokument Organizacja Pogotowia Zimowego w sezonie zimowym 2021/2022 2021-11-04 14:45:00
dokument ZAWIADOMIENIE Burmistrza Szczytnej o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słoszów, gmina Szczytna z wykorzystaniem procesu przetwarzania odpadów" 2021-11-02 12:28:01
dokument Rząd zapewni dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR komputery i dostęp do Internetu 2021-10-20 10:23:34
dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do 2030 roku 2021-10-18 11:38:14
dokument Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze" 2021-10-13 07:15:08
dokument Przerwa w dostawie wody w miejscowości Kocioł w dniu 12 października 2021 r. 2021-10-12 11:17:27
dokument Zawiadomienie ws. pozwolenia wodno-prawnego dot. wykonania urządzenia wodnego oraz usługi wodnej na działce 315 obręb Lewin Kłodzki 2021-10-05 11:03:46
dokument DECYZJA Nr 7/2021 Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca: "Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój)-Duszniki-Zdrój" 2021-09-29 13:05:37
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Szczytnej w sprawie: "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słoszów, gmina Szczytna z wykorzystaniem procesu przetwarzania odpadów" 2021-09-28 14:33:38
dokument ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Gminie Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu fi 300, na działce 274/4, obręb Jeleniów Gmina Lewin Kłodzki 2021-09-13 07:53:27
dokument ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Gminie Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usług wodnych w miejscowości Lewin Kłodzki - wylot W2 i W3 2021-09-13 07:51:17
dokument ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia Gminie Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usług wodnych w miejscowości Lewin Kłodzki - wylot W1 2021-09-13 07:49:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI ws. wydania w dniu 07.09.2021 r. Decyzji nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KLO3194B wraz z przyłączem energetycznym na części działek nr 1 oraz 299, obr. 0013 Lewin Kłodzk, gmina Lewin Kłodzki 2021-09-07 11:55:20
dokument Dowozy/Odwozy autobus/bus - obowiązuje w dniu 01.09.2021 r. oraz od 02.09.2021 r. 2021-08-31 09:33:36
dokument Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 2021-08-30 12:50:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słoszów, gmina Szczytna z wykorzystaniem procesu przetwarzania odpadów" 2021-08-26 14:16:25
dokument Odbiór odpadów segregowanych - szkło. Termin odbioru odpadów: 26 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 2021-08-25 15:06:49
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa dolnośląskiego w sprawie "Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój" 2021-08-20 08:40:15
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonania przekroczenia siecią elektroenergetyczną YAKXS 4x35 mm2 w rurze osłonowej ? 110 mm pod dnem koryta potoku Wyżnik w km 0 + 015. 2021-08-10 09:26:29
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie KLO3194B wraz z przyłączem energetycznym 2021-07-29 11:37:36
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim 2021-07-27 14:53:37
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Fryderyka Chopina w Lewinie Kłodzkim 2021-07-21 14:29:28
dokument Taryfa za wodę i ścieki. Obowiązuje od 16.07.2021 r. 2021-07-09 14:02:06
dokument Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030 2021-07-07 09:25:55
dokument Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Zawiadomienie 2021-07-05 14:42:38
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-06-29 11:34:53
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlania ulicznego wzdłuż ulicy Fryderyka Chopina w Lewinie Kłodzkim 2021-06-28 13:40:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim 2021-06-28 13:38:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 2021-06-28 08:29:12
dokument Dowozy/Odwozy Autobusem Szkolnym - obowiązuje w dniu 25.06.2021 r. 2021-06-23 09:30:53
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój" 2021-06-23 07:15:36
dokument Urząd Gminy w dniu 24 czerwca 2021 r. będzie nieczynny 2021-06-22 07:56:42
dokument Urząd Gminy w dniu 21 czerwca 2021 roku będzie czynny do godziny 13:00 2021-06-21 13:10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wydaniu decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim 2021-06-16 14:06:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Górskiej w Lewinie Kłodzkim 2021-06-16 07:34:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kościelnej w Lewinie Kłodzkim 2021-06-16 07:33:41
dokument Konsultacje projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r." 2021-06-14 14:02:06
dokument Program "Czyste Powietrze" - Spotkanie Informacyjne 2021-06-14 12:58:43
dokument Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 2021-06-08 14:23:58
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 4 czerwca 2021 r. będzie nieczynny 2021-06-02 13:28:11
dokument Ponowny nabór na rachmistrza spisowego 2021-06-02 12:08:02
dokument Ankieta - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030 2021-06-02 11:59:05
dokument Zaproszenie na spotkanie do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lewinie Kłodzkim w sprawie prac nad "Strategią Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do 2030 roku" 2021-05-31 13:37:28
dokument Dowozy/Odwozy Autobusem Szkolnym - obowiązuje od od 31.05.2021 r. 2021-05-26 10:42:18
dokument REGULAMIN ,,I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI VIOLETTY O KRYSZTAŁOWY MIKROFON GMINY LEWIN KŁODZKI" 2021-05-25 15:01:29
dokument Autobus odwozy/dowozy - najnowsze informacje tj. 17.05.2021 r. 2021-05-14 09:18:19
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przekroczenia napowietrznego gazociągiem niskiego ciśnienia do 0,4 MPa, potoku Klikawa w km 7+380, zlokalizowanego na działce 275 obręb Jeleniów. 2021-05-11 11:36:52
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia napowietrznego gazociągiem niskiego ciśnienia do 0,4 MPa, potoku Klikawa w km 7+380, zlokalizowanego na działce 275 obręb Jeleniów. 2021-05-04 06:59:33
dokument Dowozy/Odwozy Autobusem/Busem Szkolnym od 04.05.2021 r. 2021-04-29 15:03:51
dokument AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2021-04-28 14:22:14
dokument WSTĘPNA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP II 2021-04-28 14:20:23
dokument PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZEKAZYWANIA ANKIET DOTYCZĄCYCH INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY LEWIN KŁODZKI DO 30.06.2021 R. 2021-04-28 14:19:37
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kościelnej w Lewinie Kłodzkim 2021-04-21 13:15:22
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim 2021-04-21 13:14:02
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Górskiej w Lewinie Kłodzkim 2021-04-21 13:13:38
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki-Zdrój" 2021-04-16 07:33:26
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW - obowiązuje od 12 kwietnia 2021 r. 2021-04-12 11:09:14
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI - w którym zawiadamia, iż w dniu: 31.03.2021 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Wojciecha Specylaka, wydana została Decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, obejmująca budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia (ciśn. do 0,4 MPa) w Jeleniowie, na części działek nr 274/7, 275, 282, 72/3, AM-2, obr. Jeleniów gm. Lewin Kłodzki, 57 - 343 Lewin Kłodzki 2021-03-31 14:39:11
dokument Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - biblioteka 2021-03-31 08:13:44
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 2 kwietnia 2021 r. będzie nieczynny 2021-03-31 08:01:32
dokument Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-29 08:38:16
dokument Komunikat Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wprowadzenia ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów 2021-03-18 13:42:17
dokument Zmiany w odwozie uczniów - Taszów/Jawornica - od 22 marca 2021 r. 2021-03-18 07:35:18
dokument WYNIKI KONKURSU projektu "Ziemia Kłodzka czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" 2021-03-03 07:21:00
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa-Zdrój) - Duszniki Zdrój" 2021-02-18 13:49:42
dokument Gmina Lewin Kłodzki ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na: "Sprzedaż drewna na pniu" 2021-02-09 07:36:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki - zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej 2021-01-26 11:37:43
dokument Bezpłatny transport do punktów szczepień przeciwko COVID 2021-01-19 19:07:42
dokument Informacja w sprawie transportu do puntu szczepień 2021-01-14 15:09:25
dokument Wykaz punktów szczepień w powiecie Kłodzkim 2021-01-14 15:02:35
dokument Dowozy/Odwozy Autobusem/Busem Szkolnym od 18.01.2021 r. 2021-01-14 14:55:47
dokument Obwieszczenie Wójta Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Jeleniowie. 2021-01-14 13:47:30
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 31.12.2020 r. będzie czynny do godz. 13:00 2020-12-30 16:03:24
dokument Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok 2020-12-23 10:17:49
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 23.12.2020 r. będzie czynny do godz. 14:00 2020-12-16 14:22:59
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny 2020-12-15 13:32:43
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-11-26 06:42:23
dokument KASA Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 18 listopada 2020 r. będzie NIECZYNNA 2020-11-17 15:41:44
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dl Gminy Lewin Kłodzki pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-11-12 14:27:05
dokument Organizacja Pogotowia Zimowego 2020/2021 2020-11-09 09:12:16
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE INTERESANTÓW 2020-11-04 17:38:49
dokument Zarys Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego ? zaproszenie do składania uwag i opinii do dokumentu 2020-11-04 13:40:48
dokument OBWIESZCZENIE nr WR.ZUZ.4.4.210.296.2020.AG z dnia 16.10.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-11-03 13:27:57
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji celi publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśn. do 0,4 MPa) w Jeleniowie na dz. nr 360, AM-1, obr. Jeleniów gm. Lewin Kłodzki 2020-09-18 11:45:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-02 13:44:30
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2020-08-10 14:56:47
dokument OGŁOSZENIE, iż w dniu 17.08.2020 KASA Urzędu będzie nieczynna 2020-08-10 14:52:44
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECÓW! 2020-08-03 14:58:01
dokument Ogłoszenie azbest 2020-07-13 14:16:24
dokument OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje, iż w dniach od 10.07.2020 r. do 24.07.2020 r. na terenie Gminy Lewin Kłodzki przeprowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 2020-07-08 15:06:24
dokument Uwaga! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki na rok 2020 2020-06-19 14:40:32
dokument Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 2020-06-15 14:02:55
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim w dniu 10.06.2020 (środa) będzie czynny do godz. 12:00 2020-06-10 08:16:26
dokument Nowe zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2020-05-19 14:53:54
dokument Otwarcie ofert 2020-05-11 12:25:30
dokument OBWIESZCZENIE Program Ochrony Powietrza 2020-05-04 13:45:25
dokument Informacja o godzinach i dniach otwarcia KASY Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2020-04-23 13:17:31
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. 2020-04-20 06:59:28
dokument Otwarcie ofert 2020-04-16 09:52:23
dokument Obwieszczenie dotyczące "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczlane i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" 2020-04-07 10:43:36
dokument Informacja w sprawie CEIDG w Gminie Lewin Kłodzki 2020-03-25 12:03:06
dokument Uwaga!!! Mieszkańcy Gminy Lewin Kłodzki 2020-03-24 15:02:16
dokument Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, GOPS w Lewinie Kłodzkim oraz Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 12.03.2020 r. zostają ZAMKNIĘTE dla mieszkańców do ODWOŁANIA! 2020-03-13 12:08:40
dokument Urząd Gminy Lewin Kłodzki oraz GOPS w Lewinie Kłodzkim będzie przyjmował interesantów tylko w pilnych sprawach ze względu na zagrożenie koronawirusem 2020-03-11 14:54:15
dokument Informacja od GDDKiA w sprawie wznawiania granic pasów drogowych na drogach krajowych 2020-03-11 09:21:31
dokument Obwieszczenie w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 2020-02-04 14:32:28
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. 2020-01-30 13:54:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża "Jawornica" 2020-01-14 09:27:16
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2020 2020-01-08 12:43:58
dokument Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki - Styczeń 2020 r. 2020-01-08 12:37:13
dokument Ogłoszenie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, iż w dniu 31.12.2019 r. będzie czynny do godziny 13:00 2019-12-30 11:57:00
dokument Ogłoszenie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, iż w dniu 27.12.2019 r. będzie nieczynny 2019-12-20 14:39:33
dokument Ogłoszenie o godzinach pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 24.12.2019 r. 2019-12-20 14:31:24
dokument ROZEZNANIE RYNKU CELEM USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów Gminy Lewin Kłodzki, przyjętych siedmioma odrębnymi uchwałami 2019-12-16 13:57:14
dokument Zmiana sposobu odbierania popiołu 2019-12-13 14:13:09
dokument INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 2019-12-09 11:30:56
dokument Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na któych nie zamieszują mieszkańscy, a powstają odpady komunalne 2019-12-02 14:07:01
dokument Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2020 2019-11-18 11:29:23
dokument Organizacja Pogotowia Zimowego 2019/2020 r. 2019-10-31 12:06:00
dokument Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody na terenie Gminy Lewin Kłodzki w dniu 10 października 2019 r. 2019-10-08 08:14:33
dokument Informacja Usuwanie azbestu z gminy Lewin Kłodzki - IV etap 2019-10-04 11:35:32
dokument Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw 2019-10-04 11:09:53
dokument UWAGA! NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019-09-27 13:01:59
dokument Informacja dla osób pracujących poza granicami kraju ubiegających się o świadczenia wychowawcze 2019-09-25 12:05:12
dokument Odwozy autobus obowiązuje od 16.09.2019 r. 2019-09-16 11:57:08
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do ZSP w Lewinie Kłodzkim 2019-09-10 14:28:33
dokument Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do ZSP w Lewinie Kłodzkim 2019-09-10 14:28:10
dokument Dowozy i odwozy szkolne AUTOBUS / BUS obowiązujące od 02.09.2019 r. 2019-08-30 11:21:00
dokument Obwieszczenie "Projekt robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1: 25 000 arkusz Jeleniów i Pasterska Góra" 2019-08-21 09:01:56
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki 2019-08-20 13:26:31
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o sprostowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-09 13:10:36
dokument Informacja dla mieszkańców w sprawie: "Remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Witów" 2019-08-09 07:35:34
dokument Zagrożenie w lasach na terenie Powiatu Kłodzkiego 2019-07-09 13:31:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2019-07-09 13:22:28
dokument Zawiadominie o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 lipca 2019 r. 2019-07-05 12:44:46
dokument Konsultacje społeczne projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" 2019-07-05 09:56:55
dokument Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2019 (od lipca do grudnia) 2019-07-02 12:30:04
dokument Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 01 lipca 2019 r. 2019-07-01 11:23:57
dokument ZAWIADOMIENIE o nowych stawkach za wodę i ścieki 2019-06-17 09:41:40
dokument Możliwość płacenia podatków bez wychodzenia z domu (przez internet) - eurzad.lewin-klodzki.pl 2019-06-17 08:07:54
dokument Informacja dla mieszkańców o skróconych godzinach pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 12.06.2019 r. 2019-06-12 12:57:39
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki na spotkanie z mieszkańcami 2019-06-12 07:27:06
dokument Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 2019-06-03 10:38:11
dokument Informacja o zakazie stawiania samochodów w okresie prowadzenia prac zwiazanych z realizacjią inwestycji pn.,, Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i placu Kściuszki w Lewinie Kłodzkim". 2019-05-27 14:46:17
dokument Informacja o utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji pn.,, Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i placu Kściuszki w Lewinie Kłodzkim". 2019-05-27 09:45:47
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie terminu odbioru odpadów ulegających biodegradacji 2019-05-22 08:19:01
dokument Informacja dla właścieli gruntów i innych nieruchomości 2019-03-22 14:13:14
dokument INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego 2019-03-20 09:30:37
dokument OGŁOSZENIE dla mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki - "Akcja Wystawka" 2019-03-20 09:26:18
dokument Informacja dla mieszkańców w sprawie prac związanych z realizacją inwestycji pn: "Zagospodarowanie placu T. Kościuszki - Rynek wraz z wykoananiem przyłącza wodociągowego do fontanny w Lewinie Kłodzkim" 2019-03-18 11:06:53
dokument Odwozy autobus szkolny - obowiązuje od 01.03.2019 r. 2019-03-01 13:50:58
dokument Aktualizacja programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego 2019-02-26 13:14:40
dokument Obwieszczenie Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin Kłodzki 2019-02-25 09:45:39
dokument Kasa Urzędu w dniu 15.02.2019 r. będzie nieczynna 2019-02-12 14:13:31
dokument III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-22 14:42:02
dokument Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego w Kłodzku informuje o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi 2019-01-16 11:49:11
dokument Organizacja Pogotowia Zimowego w sezonie zimowym 2018/2019 2019-01-09 08:01:30
dokument OGŁOSZENIE, w dniu 31.12.2018 r. Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim będzie czynny od 7:00 do godz. 14:00 2018-12-31 12:45:17
dokument Dowozy szkolne AUTOBUS obowiązują od 07.01.2019 r. 2018-12-31 09:40:50
dokument Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na pierwsze półrocze 2019 r. 2018-12-27 08:09:07
dokument Urząd Gminy Lewin Kłodzki w dniu 24.12.2018 r. będzie nieczynny 2018-12-10 14:44:02
dokument Roczny program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-11-13 07:49:57
dokument Zamawiający Gmina Lewin Kłodzki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Dostawa oleju napędowego i etyliny do pojazdów stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki" 2018-10-15 14:54:15
dokument Dowozy szkolne AUTOBUS / BUS obowiązują od 24.09.2018 r. 2018-09-20 14:08:18
dokument Zaproszenie na spotkanie ws. projektu "Mobilny Senior" w dniu 25.09.2018 r. godz. 13:00-16:00 w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2018-09-19 14:32:23
dokument Zbiórka popiołów odbędzie się 20.09.2018 2018-09-19 14:18:24
dokument Ogłoszenie o pismenym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego - Ciągnik rolniczy URSUS C-360 wraz z przyczepą 3,5 t PRESCO 2018-09-18 14:07:24
dokument DOWOZY / ODWOZY AUTOBUS, BUS, obowiązuje od 06.09.2018 r. 2018-09-07 07:50:35
dokument Ogłoszenie o spotkaniu w sprawie programu ,,Ziemia Kłodzka-czyste powietrze". 2018-09-05 08:56:11
dokument DOWOZY / ODWOZY 2018 / 2019 BUS, AUTOBUS 2018-09-03 17:17:04
dokument Zbiórka odpadów komunalnych z miejscowości: Lewin Kłodzki, Krzyżanów oraz Kocioł odbędzie się w dniu 05.09.2018 r. 2018-09-03 11:00:35
dokument Szacowanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta 2018-08-30 14:46:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki 2018-08-30 14:29:01
dokument Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze Lewin Kłodzki (Wnioski o dotację ze środków UE na WYMIANĘ KOTŁÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM) 2018-08-29 14:31:23
dokument Regulamin imprezy niemasowej "II DNI LEWINA KŁODZKIEGO" w dniach 25-26 sierpnia 2018 roku 2018-08-22 11:36:15
dokument Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej - dotycząca wściekłych zwierząt 2018-08-03 13:35:38
dokument W dniach 31.07.2018 r. (wtorek) i 1.08.2018 r. (środa) Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim czynny do godz. 14:00 2018-07-31 09:06:17
dokument Uchwała Antysmogowa Dla Dolnego Śląska 2018-07-26 12:01:24
dokument Informacja od Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdroje w sprawie odwołania okresu zakazu wstępu do lasu ZG.715.1.2018.ZO 2018-07-23 14:10:21
dokument Regulamin Pleneru Malarskiego "Lewin Kłodzki w krajobrazie czasu" w ramach "II Dni Lewina Kłodzkiego" 25-26 sierpnia 2018 roku 2018-07-13 11:59:57
dokument Zestaw podręczników obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim w roku szkolnym 2018/2019 2018-07-02 09:01:17
dokument Ogłoszenie o czasie pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 30.05.2018 r. (środa) 2018-05-29 14:33:54
dokument Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. z budżetu PROW 2014-2020 dla rolników 2018-05-07 14:18:41
dokument INFORMACJA w sprawie silnych wiatrów w dniach 17-18.03.2018 r. na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2018-04-13 13:34:05
dokument INFORMACJA o przebudowie drogi krajowej nr 8 na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2018-04-13 13:33:38
dokument Decyzja Nadleśniczego Nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstepu do lasu. 2018-03-30 14:23:43
dokument Ogłoszenie! "Akcja wystawka" - zbiórka odpadów o dużych gabarytach na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2018-03-27 13:24:32
dokument Urząd Skarbowy w Kłodzku zaprasza na "Akcję przyjmowania zeznań" (Akcja przyjmowania zeznań podatkowych PIT za rok 2017) w Lewinie Kłodzkim w dniu 16.03.2018 r. 2018-02-28 09:57:17
dokument Awaria sieci wodociągowej przy ul. Chopina 24, 29, 31 w dniu 09 lutego od godz. 8:00 2018-02-08 09:45:42
dokument Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rolników o aplikacji e-Wniosek Plus 2018-01-30 13:20:30
dokument Uwaga! Zagrożenie ASF (Afrykański pomór świń)! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 2018-01-17 13:45:16
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 2018-01-16 13:15:48
dokument Haromonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018 2018-01-02 08:39:02
dokument Urząd Gminy Lewin Kłodzki w dniu 22.12.2017 r. czynny od 7:00-13:00 2017-12-21 10:56:44
dokument Informacja dotycząca segregacji odpadów od stycznia 2018 r. w zakresie zakupu pojemnika na odpady "BIO"" 2017-12-15 13:51:09
dokument Awaria w sieci wodociągowej na terenie Lewina Kłodzkiego, w dniu 14 grudnia 2017 r. 2017-12-13 14:24:18
dokument Awaria w sieci wodociągowej w dniu 10.11.2017 r. 2017-11-09 12:57:23
dokument Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu uchał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-10-10 10:31:55
dokument Brak prądu w dniu 15.09.2017 r. Lewin Kłodzki 2017-09-14 11:49:29
dokument Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2017-09-08 12:35:42
dokument Konkurs "Wybieram wybory" o wyborach samorządowych 2017-08-31 13:34:25
dokument OGŁOSZENIE! Basen w Lewinie Kłodzkim od dnia 21 sierpnia 2017 r. będzie NIECZYNNY 2017-08-21 12:37:51
dokument Pani Agnieszka odda kota w dobre ręce - Ogłoszenie nieaktualne! 2017-07-31 09:04:40
dokument Pomoc finansowa na likwidację kotłów stałopalnych 2017-05-10 13:05:16
dokument Rada Gminy Lewin Kłodzki w dniu 29 marca 2017 roku uchwaliła "Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego" 2017-05-09 11:24:37
dokument "Akcja wystawka" - bezpłatny wywóz rzeczy nieprzydatnych w gospodarstwach domowych 2017-03-27 11:06:52
dokument Informacja dla rolników 2017-03-15 12:53:11
dokument Przyjmowanie zeznań podatkowych za rok 2016 2017-03-13 08:51:09
dokument Informacja o wycince drzew prowadzonej przez Nadleśnictwo na drodze Lewin Kocioł 2017-03-07 07:04:24
dokument Znaleziono bezdomnego psa w Lewinie Kłodzkim 2017-03-02 08:57:42
dokument Zaginął pies w Kłodzku Pani Dagmary 2017-02-15 13:59:03
dokument Informacja o nieobecności Wójta Gminy Lewin Kłodzki w dniu 07.02.2017 r. 2017-02-06 09:58:51
dokument Adopcja pieska 2017-01-26 08:01:47
dokument Znaleziono psa w okolicy Darnkowa 2017-01-16 10:42:12
dokument Apel do hodowców drobiu 2017-01-13 14:08:29
dokument Zagrożenie "ptasią grypą" na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2017-01-12 09:46:57
dokument Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2017 r. 2017-01-02 14:43:44
dokument Godziny pracy KASY Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 30.12.2016 r. 2016-12-29 09:26:46
dokument Godziny urzędowania Gminy Lewin Kłodzki w dniu 23.12.2016 r. 2016-12-22 10:09:55
dokument Gmina Lewin Kłodzki ogłasza nabór Partnerów do wpólnej realizacji projektu w ramach projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktury spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 2016-11-14 14:49:31
dokument Informacja dotycząca decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie o wykupieniu przez Fudusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016-11-04 11:40:45
dokument Roczny program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-11-02 14:44:47
dokument Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej dla mieszkańców utrzymujących trzodę chlewną 2016-10-24 11:46:41
dokument Przerwa w dostawie wody w dniu 19.10.2016 2016-10-14 12:26:29
dokument Ogłoszenie o czasie pracy Kasy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2016-09-12 14:05:02
dokument Znaleziono psa (suka) - poszukiwany opiekun 2016-07-12 14:49:21
dokument Znaleziono psa - poszukiwany opiekun 2016-07-08 10:30:16
dokument Zproszenie na konferencję podsumowującą dotyczacą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-20122. 2016-07-07 12:06:31
dokument Zawiadomienie o zmianach w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki. 2016-04-18 10:13:22
dokument Ogłoszenie "Akcja wystawka", bezpłatny wywóz rzeczy nieprzydatnych w gospodartwie domowym 2016-03-29 11:29:02
dokument Ogłoszenie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. 2016-03-01 10:46:14
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEWIN KŁODZKI NA 2016 ROK 2015-12-29 10:42:57
dokument Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku zaprasza na spotkanie informacyjne 2015-12-29 10:39:56
dokument W dniu 24.12.2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Lewin Kłodzki będzie nieczynny 2015-12-29 10:39:04
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych: Remont zbiornika wodnego nad potokiem Klikawą oraz Termomodernizacja i modernizacja ZSP w Lewinie Kłodzkim 2015-10-20 13:09:22
dokument DUON Dystrybucja - możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję - farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) 2015-10-12 09:40:53
dokument Roczny program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-10-09 09:30:12
dokument Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy dróg gminnych przy ul. Kwiatowej , Wodnej, Granicznej i Liczyrzepy 2015-09-18 12:27:51
dokument Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:59:19
dokument Ankieta o przystąpieniu wspólnot mieszkaniowych do programu rewitalizacji lub termomodernizacji 2015-09-15 11:54:20
dokument Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:43:58
dokument Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:43:07
dokument Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2015-09-15 11:39:59
dokument Przedłużenie naboru wniosków stypendialnych "zDolny Śląsk" 2015-09-03 13:01:33
dokument Informacja dla rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 2015-09-02 09:18:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie godzin urzędowania w dniu 01.09.2015 r. 2015-08-31 14:21:13
dokument Apel kłodzkiej Policji o oszustwie metodą "na wnuczka" 2015-08-25 11:21:22
dokument Informacja w sprawie basenu kąpielowego w Lewinie Kłodzkim, iż z dniem 21 sierpnia będzie NIECZYNNY 2015-08-21 12:11:01
dokument XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku - rok akademicki 2015/2016 2015-08-19 10:55:46