Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki 2016-01-14 12:02:21
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminny Lewin Kłodzki na 2015 rok 2016-01-14 11:53:22
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowę wewnetrznej kablowej linii zasilającej niskiego napięcia dla zasilania budynku socjalnego BSC-3 w miejscowości Jeleniów". 2016-01-07 11:35:58
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2016-01-07 11:27:18
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: sprzedaży mieszkania komunalnego 2016-01-07 11:24:28
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych w Lewinie Kłodzki 2016-01-07 11:19:19
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2016-01-07 11:15:02
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2016-01-07 11:13:12
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2016-01-07 11:10:06
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2016-01-07 11:07:24
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 2016-01-07 11:05:29
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: sprzedaży mieszkania komunalnego 2016-01-07 11:03:08
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-29 12:05:40
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-12-29 12:04:40
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2015-12-29 12:03:39
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2028 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2016 2015-12-29 12:02:29
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z 12 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2015-12-29 12:01:29
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także prowadzenia w tych sprawach postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-12-29 12:00:19
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2015-12-29 11:59:18
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-12-29 11:58:17
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.2015r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2015-11-03 15:10:57
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.2015r. w sprawie stanowiska zastępcy Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2015-11-03 15:05:25
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.10.2015r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-11-03 15:02:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.10.2015r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2015-11-03 14:58:31
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.10.2015r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego GOPS w Lewinie Kłodzkim 2015-11-03 14:55:08
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2015-11-03 14:50:44
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-11-03 14:46:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2015r. w sprawie upoważnienia pracowników GOPS w Lewinie Kłodzkim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 2015-11-03 14:41:58
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok. 2015-11-03 14:38:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.10.15 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę paliw płynnych dla Gminy Lewin Kłodzki" 2015-10-23 09:42:20
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.10.2015 w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2015-10-19 08:44:06
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6.10.2015 w sprawie upoważnienia do sporządzani pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2015-10-15 08:03:31
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6.10.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym 2015-10-15 07:57:10
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06.10.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2015-10-12 12:40:19
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 05.10.2015 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-12 11:23:44
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-12 11:17:11
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.10.2015 w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-12 11:08:48
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.10.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wybprczych na terenie Gminy Lewin Kłodzki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-12 10:36:08
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.10.2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-12 10:13:03
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.09.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-12 10:06:28
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.09.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-10-12 09:59:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.09.15 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów 2015-10-06 08:58:13
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.09.15 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-10-06 08:51:58
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.09.15 w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-06 08:47:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14.09.15 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę dodatkowych materiałów budowlanych na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów 2015-10-06 08:42:32
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8.09.15 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2015-10-06 08:38:00
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.09.15 w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem sprzętu od Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-06 08:34:03
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3.09.15 w sprawie ustalenia stawki roboczogodziny robotnika i wskaźników narzutów w ramach realizowanej inwestycji pn.: "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów". 2015-10-05 10:51:42
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3.09.15 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2020 2015-10-05 10:45:18
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3.09.15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok. 2015-10-05 10:37:38
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.08.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Pomostowej do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,znajdujących się na obszarach objętych suszą na terenie Gminy Lewin kłodzki 2015-09-02 08:45:25
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-09-02 08:39:00
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej 2015-09-02 08:29:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.08.2015 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2015-08-31 10:39:34
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13.08.2015 w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Gołaczów 2015-08-31 10:34:48
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13.08.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu marki IVECO DAILY 2015-08-31 10:26:15
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-31 09:45:14
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.08.2015 w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok oraz opracowania przez jednostki organizacyjne Gminy Lewin Kłodzki i komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok 2015-08-31 09:40:52
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.08.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Lewin Kłodzki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-08-31 09:19:23
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.08.2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2015-08-31 09:03:59
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 03.08.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2015 w sprawie zatwierdzenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Lewinie Kłodzkim. 2015-08-03 14:55:05
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-30 07:36:17
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-29 10:18:19
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu marki IVECO DAILY 2015-07-27 09:38:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2015-07-24 07:09:51
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki pod stanowiska handlowe i gastronomiczne 2015-07-22 07:29:44
dokument Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2015-07-16 10:51:20
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2015-07-14 09:06:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Lewinie Kłodzkim do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-07-07 14:43:28
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki pod stanowisko handlowe i gastronomiczne 2015-07-07 14:37:14
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-07 14:29:43
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2015-2028 2015-07-07 14:27:09
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-07-07 14:18:10
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.06.2015 roku w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych o referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015 roku 2015-06-29 14:25:23
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2015-06-25 09:08:46
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Lewinie Kłodzkim. 2015-06-25 09:03:54
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-02 08:56:53
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-06-02 08:52:15
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-05-13 10:00:55
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów" 2015-05-12 14:37:38
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-05-07 10:56:23
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2015 z dnia 25.03.2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu marki IVECO DAILY 2015-04-29 07:15:57
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-04-28 08:14:00
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej 2015-04-27 10:13:47
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-21 10:34:28
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia20 kwietnia 2015 roku w sprawie : wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych na terenie Gminy Lewin Kłodzki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-04-21 10:26:22
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lewin Kłodzki 2015-04-21 10:20:55
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie : sprzedaży drewna świerkowego kornikowego na pniu stanowiącego własność gminy Lewin Kłodzki 2015-04-21 10:09:20
dokument Zarządzenie Nr. 18/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie : powołania Komisji d/s dokonania przeglądu stanu technicznego urządzeń i obiektów zlokalizowanych na placu zabaw i boisku szkolnym na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im '' Na Bursztynowym Szlaku '' w Lewinie Kłodzkim 2015-04-21 10:04:51
dokument Zarządzenie Nr. 17/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie : powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 2015-04-21 09:49:10
dokument Zarządzenie Nr. 16/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok. 2015-04-21 09:43:10
dokument Zarządzenie Nr. 15/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie : sprzedaży mieszkania komunalnego. 2015-04-21 09:36:54
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa samochodu marki IVECO DAILY 2015-04-21 09:28:37
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2015-04-07 09:58:47
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 2015-04-02 14:42:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Gminie Lewin Kłodzki 2015-03-11 07:43:50
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim 2015-03-11 07:38:40
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. 2015-02-26 09:12:45
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok. 2015-02-26 09:08:50
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2015-02-26 09:03:57
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2015-02-26 08:57:20
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2015-02-26 08:52:22
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2015 przez poszczególne jednostki 2015-02-26 08:39:22
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2015. 2015-02-26 08:32:46
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2015-02-26 08:04:01
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2015 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2015-02-26 08:00:01