Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.12.12 w sprawie pobierania jednorazowych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieurchomościach stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2013-02-04 10:00:34
dokument Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.12.12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. 2013-02-04 09:50:39
dokument Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.12.12 w sprawie przejęcia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę lewin Kłodzki 2013-02-04 09:36:30
dokument Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.12.12 w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2013-02-04 09:27:09
dokument Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.12.12r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2013-02-04 09:04:34
dokument Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13.12.12r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. 2013-02-04 08:59:26
dokument Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.12.12r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. 2013-02-04 08:54:45
dokument Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6.12.12 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. 2013-02-04 08:49:57
dokument Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Lewin Kł. z dnia 3.12.12r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.238.208 zł z WFOŚiGW. 2013-02-04 08:40:03
dokument Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzi na 2012 rok. 2013-02-04 08:14:12
dokument Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2012 roku w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim 2013-02-04 08:07:17
dokument Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku przedszkolnym,szkolnym oraz dla dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie" 2012-11-26 08:01:06
dokument Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2012-11-26 07:48:24
dokument Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego 2012-11-26 07:45:26
dokument Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013-2023 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2013 2012-11-26 07:42:35
dokument Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Likwidatorowi Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim w likwidacji 2012-11-26 07:39:26
dokument Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie powołania likwidatora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim oraz określenia czynności likwidacyjnych 2012-11-26 07:36:54
dokument Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-10-30 14:39:59
dokument Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 pażdziernika w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2012-10-30 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2012 2012-10-29 11:20:42
dokument Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 pażdziernika w sprawie powołania zespołu ds. opracowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lewin Kłodzki 2012-10-24 14:16:06
dokument Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2012-10-24 11:08:20
dokument Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-10-23 13:44:07
dokument Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 pażdziernika 2012 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Gminnej w Lewinie Kłodzkim do wykonywania określonych czynności 2012-10-22 10:46:43
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 pażdziernika w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych 2012-10-16 10:13:17
dokument Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 pażdziernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 2012-10-16 10:07:14
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 1 pażdziernika 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim 2012-10-16 09:54:32
dokument Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 roku 2012-10-16 09:47:44
dokument Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2012-09-28 11:24:26
dokument Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego 2012-09-28 11:14:34
dokument Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-09-28 11:12:00
dokument Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowywania projektu umowy z Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a Gminą Lewin Kłodzki 2012-09-28 11:08:36
dokument Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-09-28 11:02:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 września 2012 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-09-17 08:06:05
dokument Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Lewin kłodzki z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2012-08-28 13:54:13
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-08-28 13:50:34
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok oraz opracowania przez jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 2012-08-28 13:34:28
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbioru mostu znajdującego się na szlaku rowerowym przy ul. Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim 2012-08-28 13:29:18
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-08-28 13:23:27
dokument Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-08-28 13:20:31
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Budowę drenażowo - brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz ..." 2012-08-28 13:08:49
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Pozyskanie i zrywkę drewna z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki " 2012-08-28 12:55:31
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-30 12:05:37
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-07-25 10:35:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-07-25 10:29:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-07-25 10:23:39
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-07-25 10:17:55
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-25 10:10:40
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i przyznawania nagród 2012-07-25 10:06:49
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2012-07-25 10:01:31
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2012-2020 2012-07-25 09:54:01
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-07-25 09:46:17
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego 2012-07-25 09:42:22
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 2012-07-25 09:34:55
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych 2012-07-25 09:19:36
dokument Zarzadzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonujacej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 11:45:20
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cennika na drewno pozyskane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim 2012-06-18 11:42:04
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-06-18 11:38:50
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego 2012-06-18 11:36:01
dokument Zarzadzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim za rok 2011 2012-06-18 11:33:03
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 11:29:46
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomosci stanowiacej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 11:25:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy 2012-06-18 11:22:08
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-06-18 11:18:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji celem przeglądu zbiornika retencyjnego "Lewin Kłodzki" na potoku Klikawa 2012-06-18 11:15:48
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 11:12:08
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia do poświadczenia zgodnosci kopii z oryginałem dokumentów 2012-06-18 11:08:55
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych na sprzedaż 2012-06-18 11:05:47
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 11:02:40
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 10:59:13
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 10:55:39
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 10:52:02
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania i zebrania materiałów dowodowych w postepowaniu administracyjnym 2012-06-18 10:46:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 10:42:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku 2012-06-18 10:39:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maj 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-06-18 10:12:12
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 10:05:34
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku 2012-06-18 10:01:43
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-06-18 09:57:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Lewin Kłodzki przed upływem kadencji 2012-06-18 09:54:32
dokument Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2012 2012-06-18 09:48:53
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecia gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-06-18 09:45:13
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej 2012-06-18 09:41:58
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-06-18 09:27:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 2012-06-18 07:52:08
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2012-03-30 08:48:39
dokument Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanym do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku na kwalifikację wojskową w 2012 roku 2012-03-30 08:45:41
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2012-03-30 08:39:55
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 marca 2012 w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 13:09:26
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-03-28 10:45:26
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 10:43:03
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna z drzew pozyskanych z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki oraz powołania komisji przetargowej 2012-03-28 10:40:27
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim 2012-03-28 10:36:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 10:30:08
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 10:27:17
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-03-28 10:21:51
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2012-03-28 10:18:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego na trasie ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim - przejście graniczne w Kotle" 2012-03-28 10:15:46
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania na "Budowę drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica" 2012-03-28 10:09:52
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2012-03-28 10:05:29
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z 20.04.2011r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 10:03:11
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży 2012-03-28 10:00:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: "Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody ..." 2012-03-28 09:58:48
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-03-28 09:55:39
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-03-28 09:53:12
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 09:50:56
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki 2012-03-28 09:41:22