Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LIII/281/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-10-25 09:22:42
dokument Uchwała Nr LIII/280/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 paźdzernika 2018 r. w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ,,Strategia Rozwoju Sudety 20130". 2018-10-25 09:14:40
dokument Uchwała Nr LII/279/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 paźdzernika 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. 2018-10-15 11:50:43
dokument Uchwała Nr LII/278/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 paźdzernika 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2018-10-15 11:47:16
dokument Uchwała Nr LI/277/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022. 2018-10-04 12:03:28
dokument Uchwała Nr LI/276/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceną postępów w opracowaniu planów miejscowych i wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-04 11:47:51
dokument Uchwała Nr LI/275/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Lewin Kłodzki. 2018-10-04 11:40:42
dokument Uchwała Nr LI/274/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-10-04 11:34:35
dokument Uchwała Nr L/273/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Kulin, Leśna, Witów i Zielone Ludowe gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:34:51
dokument Uchwała Nr L/272/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jarków i Taszów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:33:23
dokument Uchwała Nr L/271/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Darnków i Gołaczów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:26:45
dokument Uchwała Nr L/270/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jerzykowice Wielkie i Dańczów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:22:43
dokument Uchwała Nr L/269/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Kocioł, Jerzykowice Małe, Jawornica i Zimne Wody, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:21:20
dokument Uchwała Nr L/268/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:18:42
dokument Uchwała Nr L/267/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Lewin Kłodzki i Krzyżanów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:17:24
dokument Uchwała Nr L/266/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2018-09-13 13:16:00
dokument Uchwała Nr L/265/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-09-13 13:14:38
dokument Uchwała Nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Kulin, Leśna, Witów i Zielone Ludowe, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:46:44
dokument Uchwała Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jarków i Taszów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:46:12
dokument Uchwała Nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Darnków i Gołaczów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:45:26
dokument Uchwała Nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowice Wielkie i Dańczów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:44:52
dokument Uchwała Nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kocioł, Jerzykowice Małe, Jawornica i Zimne Wody, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:44:14
dokument Uchwała Nr XLIX/259/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:43:32
dokument Uchwała Nr XLIX/258/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Lewin Kłodzki i Krzyżanów, gmina Lewin Kłodzki. 2018-07-31 08:42:31
dokument Uchwała Nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. 2018-07-31 08:41:52
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lewin Kłodzki do organu regulacyjnego. 2018-07-31 08:41:21
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-07-31 08:40:27
dokument Uchwała Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-07-04 11:15:00
dokument Uchwała Nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-07-04 11:12:08
dokument Uchwała Nr XLVIII/252/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin za 2017 rok. 2018-07-04 11:10:17
dokument Uchwała Nr XLVIII/251/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2017. 2018-07-04 11:08:18
dokument Uchwała Nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-06-15 08:01:05
dokument Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce. 2018-06-06 12:13:03
dokument Uchwała Nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lewin Kłodzki na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych-ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. 2018-06-06 12:09:58
dokument Uchwała Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na rzecz GDDKiA. 2018-06-06 11:56:28
dokument Uchwała Nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2018 roku. 2018-06-06 11:52:03
dokument Uchwała Nr XLVI/245/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-06-06 11:50:30
dokument Uchwała Nr XLVI/244/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2018-06-06 11:45:57
dokument Uchwała Nr XLV/243/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2018-05-09 08:38:06
dokument Uchwała Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Lewin Kłodzki od Powiatu Kłodzkiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Lewin Kłodzki. 2018-05-09 08:31:41
dokument Uchwała Nr XLV/241/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-05-09 08:28:44
dokument Uchwała Nr XLIV/240/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2018-04-19 13:23:37
dokument Uchwała Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-04-19 13:18:09
dokument Uchwała Nr XLIII/238/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2018-04-03 12:17:32
dokument Uchwała Nr XLIII/237/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-03 12:13:53
dokument Uchwała Nr XLIII/236/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Lewin Kłodzki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2018-04-03 12:12:28
dokument Uchwała Nr XLIII/235/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-04-03 12:11:06
dokument Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2018-03-02 09:50:16
dokument Uchwała Nr XLII/233/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2018-03-02 09:47:52
dokument Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2018-03-02 09:43:52
dokument Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego" Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna"-ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. 2018-02-20 12:39:16
dokument Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki. 2018-02-20 12:33:29
dokument Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2018-02-20 09:02:25
dokument Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. 2018-02-19 10:49:30
dokument Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim. 2018-02-19 10:48:45
dokument Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2018-02-19 10:48:04
dokument Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2018-02-19 10:07:36
dokument Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2018-02-19 10:06:53
dokument Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2018-02-19 10:05:44
dokument Uchwała Nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica". 2018-01-05 13:23:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2018-01-05 13:11:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/220/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 2018-01-05 13:05:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. 2018-01-05 13:02:33
dokument Uchwała Nr XXXIX/218/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2018-01-05 12:59:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/217/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2018-01-05 12:49:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018. 2018-01-05 12:24:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/215/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2018-01-05 12:17:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-12-06 12:12:28
dokument Uchwała Nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-12-06 12:10:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-12-06 12:09:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-12-06 12:06:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/2010/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. 2017-12-06 12:00:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-12-06 11:56:40
dokument Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok 2017-11-20 07:37:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-20 07:37:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: powierzenia gminie Kudowa - Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-11-15 08:55:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna" ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Lewin Kłodzki na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii źródeł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych- konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 2017-11-15 08:51:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica". 2017-11-15 08:46:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/203/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lewin Kłodzki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 2017-11-15 08:43:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki. 2017-11-15 08:38:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-11-15 08:31:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-11-15 08:28:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/199/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2017-11-15 08:25:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, ,,SUDETY 2030" 2017-10-06 09:12:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/192/2017/ Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostki organizacyjnej zaliczonej do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lewin Kłodzki. 2017-10-06 09:08:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki. 2017-10-06 09:03:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2017-10-06 08:59:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-10-06 08:58:17
dokument Uchwała Nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XL/238/13 Rady gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Sołectwa Jeleniów. 2017-08-17 13:41:15
dokument Uchwała Nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostki organizacyjnej zaliczonej do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lewin Kłodzki. 2017-08-17 13:38:49
dokument Uchwała Nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku. 2017-08-17 13:34:55
dokument Uchwała Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki . 2017-08-17 13:32:12
dokument Uchwała Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki . 2017-08-17 13:29:30
dokument Uchwała Nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-08-17 13:27:23
dokument Uchwała Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2017 ? 2021? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. 2017-08-17 13:24:04
dokument Uchwała Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki 2017-07-21 11:01:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-07-21 10:56:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2016 rok 2017-07-04 13:37:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2016. 2017-07-04 13:34:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. 2017-07-04 13:31:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki instrumentem płatniczym. 2017-07-04 13:07:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-07-04 13:05:00
dokument Uchwała Nr XXXII/179/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej realizacji inwestycji gminnej - budowa domu socjalnego. 2017-06-05 09:43:32
dokument Uchwała Nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2017-06-05 09:41:54
dokument Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej realizacji dowożenia dzieci do szkół. 2017-06-05 09:40:25
dokument Uchwała Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-06-05 09:37:58
dokument Uchwała Nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/160/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2017-06-05 09:36:33
dokument Uchwała Nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lewin Kłodzki i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. 2017-06-05 09:34:09
dokument Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2017-06-05 09:25:07
dokument Uchwała Nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki. 2017-06-05 09:20:03
dokument Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-05-22 10:04:56
dokument Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-04-26 07:44:37
dokument Uchwała Nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-04-18 09:12:30
dokument Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. 2017-04-18 09:07:58
dokument Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy I szkoły podstawowej przez Gminę Lewin Kłodzki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2017-04-18 09:06:20
dokument Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkola w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lewin Kłodzki i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów. 2017-04-18 09:04:19
dokument Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2017-04-18 09:03:05
dokument Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-04-18 08:59:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku i wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2017-04-05 13:29:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przekazania skargi na działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki, celem ropatrzenia i przeprowadzenia kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2017-04-05 13:28:11
dokument Uchwała Nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-05 13:27:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określania zasad, trybu przyznawania i pozbywania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 2017-04-05 13:26:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-04-05 13:26:12
dokument Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2017-03-01 09:20:31
dokument Uchwała Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku. 2017-03-01 09:18:58
dokument Uchwała Nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2017-03-01 09:14:30
dokument Uchwała Nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2017-03-01 09:10:44
dokument Uchwała Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce. 2017-03-01 09:06:56
dokument Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki 2017-03-01 09:04:34
dokument Uchwała Nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok 2017-03-01 09:01:49
dokument Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-02-08 10:08:32
dokument Uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2017-01-05 09:59:22
dokument Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/73/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki. 2017-01-05 09:57:50
dokument Uchwała Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/312/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 2017-01-05 09:53:57
dokument Uchwała Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. 2017-01-05 09:50:36
dokument Uchwała Nr XXV/146/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2017-2020. 2017-01-05 09:48:30
dokument Uchwała Nr XXV/145/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2017-2021? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. 2017-01-05 09:45:58
dokument Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 2017-01-05 09:44:23
dokument Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2017-01-05 09:40:14
dokument Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2017-01-05 09:35:30
dokument Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2017. 2017-01-05 09:29:27
dokument Uchwała Nr XXV/140/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2017-01-05 09:16:27
dokument Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-12-02 09:41:56
dokument Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-12-02 09:40:46
dokument Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 2016-12-02 09:37:28
dokument Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-12-02 08:11:00
dokument Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-11-10 12:06:31
dokument Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-11-03 14:19:09
dokument Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2017-2021? oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. 2016-11-03 14:15:37
dokument Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-11-03 14:12:32
dokument Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku. 2016-09-07 09:48:56
dokument Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-09-07 09:42:04
dokument Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/123/2016 Rady gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2016-09-07 09:35:15
dokument Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022. 2016-09-07 09:29:17
dokument Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-09-07 08:31:18
dokument Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. 2016-07-22 08:59:42
dokument Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-07-22 08:57:51
dokument Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2016-07-22 08:55:24
dokument Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2016-07-22 08:47:25
dokument Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016 - 2022. 2016-07-22 08:42:06
dokument Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 2016-07-22 08:28:22
dokument Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-07-22 08:21:33
dokument Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnosć Gminy Lewin Kłodzki. 2016-06-17 09:17:04
dokument Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2015 rok. 2016-06-17 09:13:06
dokument Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2015. 2016-06-17 09:10:25
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-05-20 08:00:29
dokument Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-05-06 14:49:42
dokument Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. 2016-05-06 14:44:35
dokument Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2016 roku. 2016-05-06 14:41:21
dokument Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 2016-05-06 14:35:56
dokument Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Kłodzki". 2016-05-06 14:29:16
dokument Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. 2016-03-23 09:06:27
dokument Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. 2016-03-23 09:05:14
dokument Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-03-23 09:01:24
dokument Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2020". 2016-03-23 08:57:55
dokument Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016-2020". 2016-03-23 08:55:59
dokument Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim. 2016-03-23 08:52:54
dokument Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 2016-03-23 08:48:36
dokument Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-03-23 08:39:36
dokument Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku. 2016-02-23 08:56:02
dokument Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2016 - 2020''. 2016-02-23 08:52:50
dokument Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Jerzykowic Wielkich na lata 2016 - 2020''. 2016-02-23 08:50:44
dokument Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016 - 2020''. 2016-02-23 08:48:29
dokument Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-23 08:46:17
dokument Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej 2016-02-22 12:04:23
dokument Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:34:34
dokument Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:33:04
dokument Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2016-02-22 11:30:42
dokument Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:23:18
dokument Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:14:30
dokument Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:12:06
dokument Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:10:20
dokument Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:08:54
dokument Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2016-02-22 11:02:57
dokument Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2016 rok. 2016-02-22 10:52:40
dokument Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. 2016-01-08 14:27:14
dokument Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2016-01-08 14:13:15
dokument Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2016-01-08 13:46:50
dokument Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2007 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki w latach 2007-2013 oraz zasad wynajmowania tych lokali. 2016-01-08 13:42:04
dokument Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2016. 2016-01-08 13:22:59
dokument Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki 2016-01-08 10:45:31
dokument Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2020" 2015-12-29 11:21:54
dokument Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz. dla nauczycieli zatrudn. na określ. stanowiskach oraz okreś. tygodniowego wymiaru godz. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obow. okreś. dla stanowisk o różnym tyg. wymiarze godz. 2015-12-29 11:18:39
dokument Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 2015-12-29 11:17:23
dokument Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na l2016 rok w Gminie Lewin Kłodzki 2015-12-29 11:15:55
dokument Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-12-29 11:14:11
dokument Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-29 11:11:53
dokument Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-29 11:09:09
dokument Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2015-12-29 11:06:21
dokument Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-12-29 11:04:53
dokument Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-30 14:30:42
dokument Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-30 14:28:41
dokument Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Lewin kłodzki. 2015-10-30 14:25:45
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2015 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 roku 2015-10-30 14:22:23
dokument Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2016-2019 2015-10-30 14:19:06
dokument Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku 2015-10-30 14:15:49
dokument Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.10.15 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016-2019 2015-10-30 14:13:09
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie 2015-10-02 10:31:15
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie okresśenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-10-02 10:22:59
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2015-10-02 10:20:34
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09. 2015 w sprawie okreś. szczegółowych zasad przyznawania i odpł. za usługi opiek. i specj. z wył. specj. usł. opiek. dla osób z zaburzeniamipsych. oraz szczeg. warunki częściowego lub całk. zwoln. od opł. jak również trybu ich pobier. 2015-10-02 10:11:34
dokument Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 2015-10-02 09:14:14
dokument Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Lewinie Kłodzkim 2015-10-02 09:10:58
dokument Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Kłodzki". 2015-10-02 08:53:44
dokument Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognpzy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2015-2028 2015-10-02 08:41:53
dokument Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki 2015-10-02 08:35:53
dokument Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.08.2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-09-04 07:49:05
dokument Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.08.2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2015-09-04 07:46:17
dokument Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.08.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierz at na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2015 roku 2015-09-04 07:37:33
dokument Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych 2015-09-04 07:33:31
dokument Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.08.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-09-04 07:28:24
dokument Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji rewizyjnej na II półrocze 2015 roku 2015-07-28 15:25:33
dokument Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów, Gołaczów oraz Sołtysa w Sołectwie Jarków 2015-07-28 15:22:27
dokument Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-28 15:19:14
dokument Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-28 15:17:04
dokument Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-28 15:14:29
dokument Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-07-28 15:12:19
dokument Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-07-28 15:07:08
dokument Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2014 rok. 2015-06-22 10:06:31
dokument Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2014 rok. 2015-06-22 10:01:32
dokument Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2015r. 2015-06-22 09:57:53
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Lewin Kłodzki 2015-06-22 09:44:18
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora ZSP w Lewinie Kłodzkim od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych 2015-06-22 09:33:27
dokument Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lewin Kłodzki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2015-05-29 10:19:01
dokument Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2015-2028 2015-05-29 09:50:38
dokument Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-05-29 09:39:07
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-04-29 08:37:40
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lewin Kłodzki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 2015-04-23 13:09:24
dokument Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do Stowarzyszenia "Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania". 2015-04-23 12:59:48
dokument Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na te nagrody 2015-04-23 12:55:48
dokument Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Uchylona uchwałą Rady Gminy Nr VIII/41/2015 2015-04-23 12:38:51
dokument Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok. 2015-04-23 12:33:25
dokument Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2015-03-10 08:46:44
dokument Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2015-2028 2015-03-10 08:43:01
dokument Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2015 rok 2015-03-10 08:37:56
dokument Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2015-2020" 2015-03-10 08:34:04
dokument Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lewin Kłodzki 2015-03-10 08:28:06
dokument Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Uchylona Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 27.03.2015r. 2015-03-10 08:24:06
dokument Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2015-03-10 08:18:15
dokument Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-03-09 14:56:10
dokument Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Uchylona Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 24.03.2015r. 2015-03-09 13:25:44
dokument Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2015-03-09 13:17:42
dokument Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2015-03-09 13:11:49
dokument Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2015-03-09 13:04:50
dokument Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.02.15r.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku. 2015-02-25 14:37:40
dokument Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.02.15r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-02-25 14:34:50
dokument Uchwała Nr IV/15/2015 R. G. Lewin Kł. z dnia 19.02.15r.w sprawie ustalenia regulaminu określ. wys. oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prow. przez gminę Lewin Kł. 2015-02-25 14:29:39
dokument Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2028 2015-01-07 14:35:04
dokument Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok 2015-01-07 14:30:44
dokument Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2015-2028 2015-01-07 14:25:28
dokument Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2015 2015-01-07 14:14:41
dokument Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów 2015-01-07 14:06:40
dokument Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin kłodzki w latach 2007-2013 oraz zasad wynajmowania tych lokali 2015-01-07 14:02:46
dokument Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Lewin Kłodzki 2015-01-07 13:58:15
dokument Uchwała Nr II/7/2014 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-11 07:07:01
dokument Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-05 12:32:53
dokument Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-05 12:27:37
dokument Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-05 12:21:25
dokument Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-05 12:17:59
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2014-12-05 12:15:09
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01.12.2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2014-12-05 12:11:25