Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za 2018 rok 2019-04-15 11:22:13
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 2019-03-12 10:55:17
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-12 10:54:52
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-12 10:54:30
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-12 10:53:50
dokument Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-03-12 10:53:19
dokument Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 2019-03-12 10:52:58
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2019-03-12 10:52:37
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji 2019-03-12 10:52:03
dokument Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2019-03-12 10:51:40
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 30.09.2018 2018-10-24 08:40:42
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorilanego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-10-24 08:40:17
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodu budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-10-24 08:39:43
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-10-24 08:38:57
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2018-10-24 08:36:59
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2018-10-24 08:36:22
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 30.06.2018 2018-07-25 09:49:22
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-07-25 09:48:56
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-07-25 09:48:22
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-07-25 09:47:31
dokument Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 2018-07-25 09:46:30
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2018-07-25 09:45:54
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2018-07-25 09:45:25
dokument Uchwała Nr XIII/16/2018 Składu Orzekjącego RIO we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lewina Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2017 rok 2018-06-18 13:50:01
dokument Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za 2017 rok 2018-06-18 13:49:03
dokument Kawartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 31.03.2018 2018-04-25 07:12:36
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżdce / deficycycie jednostki samorządu terytorialnego 2018-04-25 07:12:15
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednsotki samorządku terytorialnego okres prawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2018 2018-04-25 07:11:37
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początaku roku do 31 marca roku 2018 2018-04-25 07:10:45
dokument Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania plnu wydatków jendostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 2018-04-25 07:10:11
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2018-04-25 07:09:32
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2018-04-25 07:08:41