Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 2021-03-09 13:21:21
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-03-09 13:20:56
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 2021-03-09 13:20:27
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 2021-03-09 13:19:44
dokument Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-03-09 13:19:11
dokument Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST okres sprawozdawczy na koniec 2020 r. 2021-03-09 13:18:31
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST 2021-03-09 13:17:58
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST 2021-03-09 13:17:30
dokument Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST 2021-03-09 13:17:06
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2020 do dnia 30.09.2020 2020-10-27 08:04:44
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 2020-10-27 08:04:06
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 2020-10-27 08:03:37
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 2020-10-27 08:02:59
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2020-10-27 08:02:21
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2020-10-27 08:01:58
dokument Uchwała nr XIII/85/2020 Składu orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku 2020-10-27 08:01:27
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2020 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2020-10-27 08:00:30
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku 2020-10-27 07:59:38
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 2020-07-29 13:10:39
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 2020-07-29 13:10:15
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 2020-07-29 13:09:50
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jesdnostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 2020-07-29 13:09:22
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2020-07-29 13:08:47
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2020-07-29 13:08:24
dokument Uchwała nr XIII/45/2020 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-05-26 13:11:06
dokument Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej za 2019 rok 2020-05-26 13:08:23
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2020 do dnia 31.03.2020 2020-04-28 14:11:16
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-04-28 14:10:51
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-04-28 14:10:21
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-04-28 14:09:23
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-04-28 14:08:53
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-04-28 14:08:31