Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. 2024-04-29 12:52:00
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 2024-04-29 12:50:54
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 2024-04-29 12:49:29
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 2024-04-29 12:47:25
dokument Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. 2024-04-29 12:44:40
dokument Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST okres sprawozdawczy: na koniec 2023 roku 2024-04-29 12:43:08
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 2024-04-29 12:41:37
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 2024-04-29 12:40:08
dokument Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku 2024-04-29 11:38:25
dokument Uchwała nr XIII/48/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2023 rok 2024-04-15 12:13:05
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2023 rok 2024-04-15 10:21:06
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 2024-02-20 14:14:24
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 2024-02-20 14:13:59
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 2024-02-20 14:13:33
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 2024-02-20 14:12:51
dokument Rb-PDP Sprawozdanie z wykonywania dochodów finansowych okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2023 2024-02-20 14:12:03
dokument Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST okres sprawozdawczy na koniec 2023 r. 2024-02-20 14:11:34
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2024-02-20 14:10:45
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2024-02-20 14:10:15
dokument Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2024-02-20 14:09:40
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 2023-10-18 09:33:20
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 2023-10-18 09:33:00
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 2023-10-18 09:32:35
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 2023-10-18 09:32:07
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-10-18 09:31:32
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-10-18 09:31:06
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do dnia 30.06.2023 2023-07-24 12:22:27
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 2023-07-24 12:21:56
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 2023-07-24 12:21:12
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 2023-07-24 12:20:35
dokument Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 okres sprawozdawczy: od początku roku do 30 czerwca roku 2023 2023-07-24 12:19:53
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku 2023-07-24 12:19:16
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku 2023-07-24 12:18:45
dokument Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 2023-04-21 11:33:49
dokument Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 2023-04-21 11:33:17
dokument Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 2023-04-21 11:32:47
dokument Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2023 2023-04-21 11:31:52
dokument Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2023 2023-04-21 11:31:18
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-04-21 11:30:48
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-04-21 11:30:22