Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 2018-02-27 12:31:40
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-27 12:30:55
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-27 12:29:31
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2017 2018-02-27 12:19:08
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochdów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-27 12:16:02
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2017 r. 2018-02-27 12:15:20
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2018-02-27 12:14:19
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2018-02-27 12:13:03
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 2018-02-27 12:12:04
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2017 do dnia 30.09.2017 2017-10-30 08:04:35
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycycie jednostki samorządu terytorialnego 2017-10-30 08:04:08
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2017-10-30 08:03:13
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2017-10-30 08:01:39
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2017-10-30 07:58:38
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2017-10-30 07:57:59
Uchwała nr III/198/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 2017-09-19 13:38:53
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2017 do dnia 30.06.2017 2017-07-25 11:57:13
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-07-25 11:56:14
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-07-25 11:55:28
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 2017-07-25 11:53:52
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania plnu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 2017-07-25 11:50:22
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2017-07-25 11:49:30
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2017-07-25 11:48:53
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2017 do dnia 31.03.2017 2017-04-26 13:04:51
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2017-04-26 13:04:05
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 2017-04-26 13:02:26
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 2017-04-26 13:00:40
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 2017-04-26 12:57:45
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finsnsowych 2017-04-26 12:56:42
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2017-04-26 12:55:58