Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Urząd Gminy Lewin Kłodzki informuje, iż w Gminie Lewin Kłodzki obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr XXI/128/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Na chwilę obecną Gmina Lewin Kłodzki nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Gminy Lewin Kłodzki obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji) oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Gminy Lewin Kłodzki Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia, stwierdzającego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przedstawiamy Państwu procedurę wydawania takich zaświadczeń.

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania, który należy wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej przesłać do Urzędu Gminy Lewin Kłodzki na adres: ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki lub złożyć bezpośrednio do sekretariatu urzędu.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia można wnieść w kasie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki lub też przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 11 1020 5095 0000 5302 0151 4173.

Wydawanie zaświadczeń następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Płaski 06-11-2017 09:01:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Wojtasik 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Płaski 24-10-2018 08:42:39