Gospodarka odpadami komunalnymi

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Organizacja Pogotowia Zimowego w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-19 13:10:55
Haromonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018 2018-01-02 08:39:52
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2015 rok 2016-05-04 13:37:39
Ogłoszenie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi 2016-03-01 10:44:18
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEWIN KŁODZKI NA 2016 ROK 2016-01-12 12:17:25
Ogłoszenie w sprawie bezpłatnego wywozu nieprzydatnych rzeczy w gospodarstwie domowym - "akcja wystawka" 2015-06-19 13:03:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2014 rok 2015-05-06 14:41:10
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca 2015-04-14 13:17:32
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEWIN KŁODZKI - zmiany od 01 stycznia 2015 roku 2014-12-18 08:08:50
Informacja dotycząca możliwości odkupienia pojemników na odpady komunalne 2014-12-16 08:19:33
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na grudzień 2014 rok 2014-12-12 10:50:35
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2013 rok 2014-08-04 10:38:53
Uchwała nr XLVI/285/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2014-02-12 15:04:02
Uchwała nr XLVI/284/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2014-02-12 14:50:17
Uchwała Nr XLVI/283/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2014-02-12 14:34:15
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GMINIE LEWIN KŁODZKI 2013-11-12 08:02:24
Wniosek - o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie: 2013-07-18 13:28:35
Wniosek - o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Lewin Kłodzki 2013-07-18 13:21:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-09-04 12:54:23
Wniosek - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-06-05 12:58:11