Centralny Rejestr Umów

CENTRALNY REJESTR UMÓW

 

L.P DATA ZAWARCIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

PODMIOT, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ  

WARTOŚĆ UMOWY

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

JEDNOSTKA / KOMÓRKA URZĘDU, KTÓREJ DOT. UMOWA

2017

1 2.01.2017r. Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego

Zakład Sieci Zasilania Sp. z o.o. ul. Tyska 8-10 52-014 Wrocław KRS :0000036840

1875,75 zł brutto miesięcznie 31.12.2018r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
2 16.01.2017r. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustanawiającej zasoby wodne ujęcia w Witowie

Wojciech Pawlicki Geocraft Usługi Geologiczne ul. Warszawska 23a 57-320 Polanica Zdr. NIP: 8831638382 REGON: 364652775

3 500,00 zł brutto

28.02.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3 27.01.2017r. Umowa kupna sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów

Zbigniew Ziemianek. Pozyskiwanie Drewna Zbigniew Ziemianek Dańczów 19 57-343 Lewin Kłodzki NIP 8831203425 REGON 890460614

6 781,05 zł

5 821,59 zł
27.01.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
4 31.01.2017r. Odławianie i transport psa

,,Fundacja pod Psią Gwiazdą" ul. Sienkiewicza 12 57-320 Polanica Zdrój KRS: 0000369906 REGON: 02140372400000 NIP: 883-18-44-207

2 500,00 zł 31.01.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
5 1.02.2017r.

Opracowanie wniosku i studium wykonalności dla projektu przebudowa budynku przy. ul. Chopina 2 w Lewinie Kł.

Faber Consulting ul. Działdowska 11/16 01-184 Warszawa NIP: 879-266-90-87

7 355,40 zł 21.02.2017r. Sekretarz Gminy
6 1.02.2017r.

Opracowanie wniosku i studium wykonalności dla projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej rynku Lewina Kł.

Faber Consulting ul. Działdowska 11/16 01-184 Warszawa NIP: 879-266-90-87

7 257,00 zł 21.02.2017r. Sekretarz Gminy
7 9.02.2017r. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację zajęć sportowych dla dzieci

ULKS ,, Bursztyn” ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

3 000,00 zł  30.12.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
8 9.02.2017 r. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci

OSP Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem 4 57-343 Lewin Kłodzki

3 000,00 zł 31.10.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
9 9.02.2017 r. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

3 000,00 zł 25.02.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
10 22.02.2017r. Umowa kupna sprzedaży drewna z drzew pozyskanych z lasów

Zbigniew Ziemianek. Pozyskiwanie Drewna Zbigniew Ziemianek Dańczów 19 57-343 Lewin Kłodzki NIP 8831203425 REGON 890460614

7 385,55 zł

brutto
22.02.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
11 28.02.2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb Jeleniów

Kosztorysowe Aneta Rychlińska ul. Walasiewiczówny 3/5 57-300 Kłodzko NIP: 8831212246 REGON: 890638779

3 690,00 zł brutto 60 dni od podpisania umowy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
12 3.03.2017r. Umowa o współpracy w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej

Voltra Sp. z o.o. ul. Reymonta 12E/47 05-250 Radzymin NIP 5272647089, REGON 142784603, KRS 0000376498

ok. 8000 zł 30.06.2020r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
13 14.03.2017r. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kł.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych,, DROGMOST” Sp. z o.o. ul. Objazdowa 24 57-300 Kłodzko KRS: 0000089861 NIP: 8831646111 REGON: 89105501

1 178.738.47 zł brutto 31.10.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
14 14.03.2017r. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych,, DROGMOST” Sp. z o.o. Ul. Objazdowa 24 57-300 Kłodzko KRS: 0000089861 NIP: 8831646111 REGON: 891055011

315 408,58 zł brutto 31.10.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
15 14.02.2017r. Opracowanie ewidencji dróg gminnych  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,MAXDROGI” Dawid Rakoczy ul. Gen. Hellera 7 43-300 Bielsko Biała NIP 9372595187

10 000,00 zł

brutto
30.05.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
16 24.03.2017r. Umowa sprzedaży drewna z lasów komunalnych

Adrian Dumitrache Trzebieszowice 11 57-540 Lądek Zdrój

20 009,22 zł 15.04.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
17 24.03.2017r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kł.

Usługi w Drogownictwie Ryszard Krzyścin ul. Słoneczna 32 57-330 Szczytna NIP 8831013363 REGON 891370617

7 244,70 zł 31.10.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
18 24.03.2017r. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kł.

Usługi w Drogownictwie Ryszard Krzyścin ul. Słoneczna 32 57-330 Szczytna NIP 8831013363 REGON 891370617

2 715,67 zł 31.10.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
19 03.04.2017r. Opracowanie gminnej ewidencji zabytków

Włodzimierz Dopierała ul. 11 Listopada 16/1 62-510 Konin

4 000,00 zł 30.09.2017 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
20 24.04.2017r. Dostawa i montaż materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej”

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś ul. Wilcza 8/1 56-120 Brzeg Dolny

1 353,00 zł brutto 31.10.2017r. Sekretarz Gminy
21 19.05.2017r. Opracowanie projektu remontu dzwonnicy w Jerzykowicach Wielkich

Krzysztof Bąk Pracownia Projektowo-Wykonawcza PRAKSIS ul. Kolejowa 34/13 53-508 Wrocław

5 500,00 zł brutto 30.09.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
22 19.05.2017r. Użyczenie samochodu marki Volkswagen T5

ULKS „Bursztyn” ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

- 19.05.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
23 01.06.2017r. Wywiezienie destruktu asfaltowego w ilości 1820 ton

Zbigniew Milke Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Szczytnik” ul. Kryształowa 12 57-330 Szczytna

32 631,90 zł brutto 30.09.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
24 01.06.2017r. Remont drogi w miejscowości Zimne Wody

Mirosław Gąsiorek „Aga-Trans” Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

8 000,00 zł brutto 23.06.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
25 02.06.2017r. Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej

Instytut Gospodarki Nieruchomościami ul. Mariacka 1 40-014 Katowice

18% 31.12.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
26 02.06.2017r. Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Andrzej Sankowski Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ul. Okrzei 7 57-300 Kłodzko

600,00 zł brutto - 1 decyzja o warunkach zabudowy, 1000,00 zł brutto – 1 decyzja lokalizacyjna

31.12.2017r. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
27 02.06.2017r. Użyczenie samochodu marki Volkswagen T5

ULKS „Bursztyn” ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

- 03.06.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
28 05.06.2017r. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

„EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław

  31.07.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
29 14.06.2017r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Lewinie Kłodzkim

Aneta Rychlińska Usługi Projektowo-Kosztorysowe ul. Walasiewiczówny 3/5 57-300 Kłodzko

7 000,00 zł brutto 15.09.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
30 12.07.2017r. Wyrównanie terenu działki nr 400 obręb Jeleniów

Mirosław Gąsiorek „Aga-Trans” Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

4 800,00 zł brutto 18.07.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
31 12.07.2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji CO w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

Aneta Rychlińska Usługi Projektowo-Kosztorysoweul. Walasiewiczówny 3/5 57-300 Kłodzko

2 000,00 zł brutto 31.08.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
32 20.07.2017r. Wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim Wojciech Jankowski Rise Okna Jankowski ul. Budziszyńska 120 54-436 Wrocław

31 000,00 zł

brutto
08.08.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
33 17.07.2017r. Wynajem hali sportowej

UMKS Dąbie ul. Portowa 21 78-833 Szczecin

2 500,00 zł

brutto
27.07.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
34 25.07.2017r. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Jarków

STAMECO Sp. z o.o. ul. Kopernika 15B 34-600 Limanowa

9 434,00 zł brutto 18.08.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
35 19.07.2017r. Dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim”

Zakład Reklamowy

Znaki.pl Krzysztof Gabory ul. Nyska 22 Otmuchów

1 318,56 zł brutto 28.09.2018r. Sekretarz Gminy
36 20.07.2017r.

Wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie odpadu gruntowego powstałego na skutek wyrównania terenu działki nr 400 Jeleniów

Mirosław Gąsiorek „Aga-Trans” Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

2 000,00 zł brutto 31.07.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
37 24.07.2017r. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi do zalewu w Lewinie Kłodzkim

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. J.ul. Urocza 22 58-500 Jelenia Góra

8 610,00 zł brutto 31.08.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
38 27.07.2017r. Opieka nad wolnożyjącymi kotami

Ludwik Pustuła ul. Kościelna 3/10 57-343 Lewin Kłodzki

bezpłatna - Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
39 09.08.2017r.

Wykonanie i montaż rolet Veges Classic w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim

"AMIDEX SERWIS” Ireneusz Cieśla ul. Objazdowa 3d 57-300 Kłodzko 

3336,00 zł

brutto
03.09.2017r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
40 20.07.2017r. Koordynacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Semper Power Sp. z o.o. ul. Główna 7 42-693 Krupski Młyn

15 000,00 zł

brutto
31.08.2019r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
41 14.08.2017r.

Występ muzyczny podczas „Dni Lewina”

Grupa IWIA Izabela Witwicka ul. Toszecka 92/21 44-100 Gliwice

3100,00 zł 09.09.2017r. Inspektor ds. kultury, promocji i sportu
42 15.09.2017r. Umowa użyczenia samochodu Volkswagen T-5

ULKS „Bursztyn” ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

- 17.09.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
43 18.09.2017r. Wywiezienie destruktu asfaltowego w ilości 760 ton

AGA-TRANS PTHU Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

10 263,16 zł brutto 31.10.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
44 06.10.2017r. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim

Konsorcjum firm: Lider: Dawid Witsanko Brzeźnica 39A 57-256 Bardo Partnerzy: Tadeusz Adamów Zakład produkcyjno-Handlowo-Usługowy ul. Pogodna 6a 57-200 Ząbkowice Śląskie Wojciech Igras „IGMAR” Nowoczesna technika grzewcza, co , instalacje gazowe, wod-kan, ul. Grunwaldzka 31a 57-256 Bardo PHU „Elektro-Max” Borowy i Zub Spółka Jawna ul. 1 Maja 8 57-200 Ząbkowice Śląskie

4 176 523,45 zł brutto 28.09.2018r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
45 06.10.2017r. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim”

Stanisław Wdowiak EVEX – Usługi Inwestorskie Stanisław Wdowiak ul. Wielisławska 1B 57-300 Kłodzko

59 040,00 zł

brutto
28.09.2018r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
46 06.10.2017r. Wywiezienie destruktu asfaltowego w ilości 240 ton

AGA-TRANS PTHU Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

4736,84 zł brutto 06.10.2017r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
47 17.10.2017r. Umowa użyczenia samochodu Volkswagen T-5

ULKS „Bursztyn” ul. Kościelna 1 57-343 Lewin Kłodzki

- 18.10.2017r. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty
48 25.10.2017r. Wykonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki

Pracownia Projektowo-Usługowa Sylwia Wróbel ul. Niedziałkowskiego 15a/19 67-200 Głogów

4000,00 zł

brutto
4 m-ce od podpisania umowy Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
49 10.11.2017r. Usługi odśnieżania w ramach Akcji Zima

Ryszard Lach Usługi koparko-ładowarki ul. Główna 40/4 57-350 Kudowa-Zdrój

  31.10.2018r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
50 15.11.2017r. Umowa na zakup ciągnika oraz pługa

AGROSPEC K.J. Kłudka Sp. Jawna ul. Częstochowska 49 42-151 Waleńczów

132.600,00 zł brutto 14 dni od podpisania umowy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
51 15.11.2017r. Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach z kościoła parafialnego z Lewina Kłodzkiego

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim ul. Kościelna 6 57-343 Lewin Kłodzki

6187,00 zł

brutto
30.11.2017r. Sekretarz Gminy
52 15.11.2017r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont kapitalny budynku przy ul. Okrzei 2 w Lewinie Kłodzkim”

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Jarosław Mikołajczyk Pątnów Legnicki 10a 59-216 Kunice

20.000,00 zł

brutto
15.02.2018r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
53 21.11.2017r. Kontrola okresowa budowli (zbiornika na potoku Klikawa) w zakresie określenia stanu technicznego budowli – przegląd okresowy roczny i pięcioletni

AQUATECH ul. Wiosenna 3/3 57-300 Kłodzko

9500,00 zł

brutto
31.12.2017r. Inspektor ds. inwestycji i budownictwa
54 15.12.2017r. Wywiezienie mas ziemi z miejscowości Jeleniów do miejscowości Gołaczów

AGA-TRANS PTHU Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Handlowe ul. Turystyczna 38 57-350 Kudowa-Zdrój

10.000,00 zł brutto 28.12.2017r.  
55 28.12.2017r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. ul. Słowackiego 32A 57-340 Duszniki-Zdrój

615.333,43 zł brutto 31.12.2019r. Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa

2018

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Płaski 02-02-2018 09:12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Wojtasik 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Płaski 02-02-2018 12:12:24