Aktualności

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Awaria sieci wodociągowej przy ul. Chopina 24, 29, 31 w dniu 09 lutego od godz. 8:00 2018-02-08 09:45:42
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rolników o aplikacji e-Wniosek Plus 2018-01-30 13:20:30
Uwaga! Zagrożenie ASF (Afrykański pomór świń)! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 2018-01-17 13:45:16
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest 2018-01-16 13:15:48
Haromonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018 2018-01-02 08:39:02
Urząd Gminy Lewin Kłodzki w dniu 22.12.2017 r. czynny od 7:00-13:00 2017-12-21 10:56:44
Informacja dotycząca segregacji odpadów od stycznia 2018 r. w zakresie zakupu pojemnika na odpady "BIO"" 2017-12-15 13:51:09
Awaria w sieci wodociągowej na terenie Lewina Kłodzkiego, w dniu 14 grudnia 2017 r. 2017-12-13 14:24:18
Awaria w sieci wodociągowej w dniu 10.11.2017 r. 2017-11-09 12:57:23
Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu uchał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-10-10 10:31:55
Brak prądu w dniu 15.09.2017 r. Lewin Kłodzki 2017-09-14 11:49:29
Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2017-09-08 12:35:42
Konkurs "Wybieram wybory" o wyborach samorządowych 2017-08-31 13:34:25
OGŁOSZENIE! Basen w Lewinie Kłodzkim od dnia 21 sierpnia 2017 r. będzie NIECZYNNY 2017-08-21 12:37:51
Pani Agnieszka odda kota w dobre ręce - Ogłoszenie nieaktualne! 2017-07-31 09:04:40
Pomoc finansowa na likwidację kotłów stałopalnych 2017-05-10 13:05:16
Rada Gminy Lewin Kłodzki w dniu 29 marca 2017 roku uchwaliła "Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego" 2017-05-09 11:24:37
"Akcja wystawka" - bezpłatny wywóz rzeczy nieprzydatnych w gospodarstwach domowych 2017-03-27 11:06:52
Informacja dla rolników 2017-03-15 12:53:11
Przyjmowanie zeznań podatkowych za rok 2016 2017-03-13 08:51:09
Informacja o wycince drzew prowadzonej przez Nadleśnictwo na drodze Lewin Kocioł 2017-03-07 07:04:24
Znaleziono bezdomnego psa w Lewinie Kłodzkim 2017-03-02 08:57:42
Zaginął pies w Kłodzku Pani Dagmary 2017-02-15 13:59:03
Informacja o nieobecności Wójta Gminy Lewin Kłodzki w dniu 07.02.2017 r. 2017-02-06 09:58:51
Adopcja pieska 2017-01-26 08:01:47
Znaleziono psa w okolicy Darnkowa 2017-01-16 10:42:12
Apel do hodowców drobiu 2017-01-13 14:08:29
Zagrożenie "ptasią grypą" na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2017-01-12 09:46:57
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2017 r. 2017-01-02 14:43:44
Godziny pracy KASY Urzędu Gminy Lewin Kłodzki w dniu 30.12.2016 r. 2016-12-29 09:26:46
Godziny urzędowania Gminy Lewin Kłodzki w dniu 23.12.2016 r. 2016-12-22 10:09:55
Gmina Lewin Kłodzki ogłasza nabór Partnerów do wpólnej realizacji projektu w ramach projektu planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktury spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 2016-11-14 14:49:31
Informacja dotycząca decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie o wykupieniu przez Fudusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków 2016-11-04 11:40:45
Roczny program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-11-02 14:44:47
Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej dla mieszkańców utrzymujących trzodę chlewną 2016-10-24 11:46:41
Przerwa w dostawie wody w dniu 19.10.2016 2016-10-14 12:26:29
Ogłoszenie o czasie pracy Kasy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2016-09-12 14:05:02
Znaleziono psa (suka) - poszukiwany opiekun 2016-07-12 14:49:21
Znaleziono psa - poszukiwany opiekun 2016-07-08 10:30:16
Zproszenie na konferencję podsumowującą dotyczacą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-20122. 2016-07-07 12:06:31
Zawiadomienie o zmianach w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki. 2016-04-18 10:13:22
Ogłoszenie "Akcja wystawka", bezpłatny wywóz rzeczy nieprzydatnych w gospodartwie domowym 2016-03-29 11:29:02
Ogłoszenie o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. 2016-03-01 10:46:14
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEWIN KŁODZKI NA 2016 ROK 2015-12-29 10:42:57
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku zaprasza na spotkanie informacyjne 2015-12-29 10:39:56
W dniu 24.12.2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Lewin Kłodzki będzie nieczynny 2015-12-29 10:39:04
Zaproszenie do konsultacji społecznych: Remont zbiornika wodnego nad potokiem Klikawą oraz Termomodernizacja i modernizacja ZSP w Lewinie Kłodzkim 2015-10-20 13:09:22
DUON Dystrybucja - możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję - farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) 2015-10-12 09:40:53
Roczny program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-10-09 09:30:12
Sprawozdanie z przebiegu zakończonych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy dróg gminnych przy ul. Kwiatowej , Wodnej, Granicznej i Liczyrzepy 2015-09-18 12:27:51
Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:59:19
Ankieta o przystąpieniu wspólnot mieszkaniowych do programu rewitalizacji lub termomodernizacji 2015-09-15 11:54:20
Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:43:58
Konsultacje społeczne 2015-09-15 11:43:07
Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2015-09-15 11:39:59
Przedłużenie naboru wniosków stypendialnych "zDolny Śląsk" 2015-09-03 13:01:33
Informacja dla rolników dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 2015-09-02 09:18:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie godzin urzędowania w dniu 01.09.2015 r. 2015-08-31 14:21:13
Apel kłodzkiej Policji o oszustwie metodą "na wnuczka" 2015-08-25 11:21:22
Informacja w sprawie basenu kąpielowego w Lewinie Kłodzkim, iż z dniem 21 sierpnia będzie NIECZYNNY 2015-08-21 12:11:01
XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku - rok akademicki 2015/2016 2015-08-19 10:55:46