Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2018-10-17 14:47:39 dodanie dokumentu
Informacja Artur Gajewski 2018-10-17 14:45:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-17 09:34:34 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Rafał Płaski 2018-10-17 08:26:10 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-17 08:01:36 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-17 08:01:29 dodanie dokumentu
Dostawa oleju napędowego i etyliny do pojazdów stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2018-10-17 08:00:04 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 r. Rafał Płaski 2018-10-16 09:28:52 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-16 08:11:34 dodanie dokumentu
Zamawiający Gmina Lewin Kłodzki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: "Dostawa oleju napędowego i etyliny do pojazdów stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2018-10-15 14:54:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 13:29:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/279/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 paźdzernika 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:51:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/279/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 paźdzernika 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:50:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/278/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 paźdzernika 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:47:16 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:33:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 05 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:29:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 05 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:28:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 października 2018 r. w spraie: sprzedaży mieszkania komunalnego. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:26:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 października 2018 r. w spraie: sprzedaży mieszkania komunalnego. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 października 2018 r. w spraie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:09:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 03 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji celem odbioru robót budowlanych. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:02:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 11:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 10:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 10:54:28 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-15 10:51:37 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-11 08:03:25 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-10 08:13:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 11 października 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-09 09:11:16 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-09 07:59:19 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-10-08 08:11:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji Rafał Płaski 2018-10-05 11:27:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lewin Kłodzki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rafał Płaski 2018-10-05 08:49:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lewin Kłodzki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rafał Płaski 2018-10-05 08:49:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/277/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-04 12:03:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/276/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceną postępów w opracowaniu planów miejscowych i wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-04 11:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/275/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-04 11:40:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/274/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-10-04 11:34:35 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rafał Płaski 2018-10-03 07:43:42 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załącznikach do postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rafał Płaski 2018-10-03 07:39:49 dodanie dokumentu