Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 czerwca 2018 r. Rafał Płaski 2018-08-16 10:10:54 edycja dokumentu
Protokół XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. Rafał Płaski 2018-08-16 10:10:43 edycja dokumentu
Świadczenia rodzinne Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:26:28 edycja dokumentu
Fundusz Alimentacyjny Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:25:31 dodanie dokumentu
BECIKOWE Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:23:14 dodanie dokumentu
Świadczenia pielęgnacyjne Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:22:16 dodanie dokumentu
Świadczenia rodzinne Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:20:04 dodanie dokumentu
Świadczenia wychowawcze - 500+ Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:17:09 dodanie dokumentu
DOBRY START Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:10:18 edycja dokumentu
DOBRY START Lucyna Grzelczyk 2018-08-14 13:09:32 dodanie dokumentu
Protokół XLVIII/2018 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-08-13 12:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko kierowca-robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-08-13 09:30:00 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na stanowisko pracy: kierowca-robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2018-08-09 13:32:14 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-08-08 07:47:05 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-08-03 18:44:59 dodanie dokumentu
Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej - dotycząca wściekłych zwierząt Rafał Płaski 2018-08-03 13:35:38 dodanie dokumentu
W dniach 31.07.2018 r. (wtorek) i 1.08.2018 r. (środa) Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim czynny do godz. 14:00 Rafał Płaski 2018-07-31 09:09:07 edycja dokumentu
W dniach 31.07.2018 r. (wtorek) i 1.08.2018 r. (środa) Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim czynny do godz. 14:00 Rafał Płaski 2018-07-31 09:06:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Kulin, Leśna, Witów i Zielone Ludowe, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:46:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Jarków i Taszów, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:46:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Darnków i Gołaczów, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowice Wielkie i Dańczów, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:44:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kocioł, Jerzykowice Małe, Jawornica i Zimne Wody, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:44:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/259/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:43:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/258/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Lewin Kłodzki i Krzyżanów, gmina Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-07-31 08:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: likwidacji drogi gminnej. Rafał Płaski 2018-07-31 08:41:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/256/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lewin Kłodzki do organu regulacyjnego. Rafał Płaski 2018-07-31 08:41:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/255/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Rafał Płaski 2018-07-31 08:40:27 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-07-30 09:07:09 dodanie dokumentu
Uchwała Antysmogowa Dla Dolnego Śląska Rafał Płaski 2018-07-26 12:01:24 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 30.06.2018 Rafał Płaski 2018-07-25 09:49:22 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Rafał Płaski 2018-07-25 09:48:56 dodanie dokumentu
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Rafał Płaski 2018-07-25 09:48:22 dodanie dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Rafał Płaski 2018-07-25 09:47:31 dodanie dokumentu
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Rafał Płaski 2018-07-25 09:46:30 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2018-07-25 09:45:54 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rafał Płaski 2018-07-25 09:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 28/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia stawek czynszu od wydzierżawionych gruntów stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-07-25 08:21:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ekonomicznej w dniu 26 lipca 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-07-24 12:42:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 24 maja 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-07-24 12:41:40 dodanie dokumentu