Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i Placu Kościuszki w Lewinie Kłodzkim [intensywne opady deszczu czerwiec 2018 r.]. Ewelina Wojtasik 2019-03-26 14:27:43 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-26 08:55:48 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-25 11:28:33 dodanie dokumentu
Informacja dla właścieli gruntów i innych nieruchomości Rafał Płaski 2019-03-22 14:13:45 dodanie dokumentu
Informacja dla właścieli gruntów i innych nieruchomości Rafał Płaski 2019-03-22 14:13:14 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-22 11:41:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wydania wodnoprawnego Rafał Płaski 2019-03-22 08:26:20 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-21 09:38:54 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-20 11:43:24 dodanie dokumentu
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego Rafał Płaski 2019-03-20 09:31:59 edycja dokumentu
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego Rafał Płaski 2019-03-20 09:30:37 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE dla mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki - "Akcja Wystawka" Rafał Płaski 2019-03-20 09:26:18 dodanie dokumentu
Opracowanie raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2019-03-19 10:47:05 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców w sprawie prac związanych z realizacją inwestycji pn: "Zagospodarowanie placu T. Kościuszki - Rynek wraz z wykoananiem przyłącza wodociągowego do fontanny w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2019-03-18 11:06:53 dodanie dokumentu
Ogólna klauzula informacyjna RODO - Podatki i opłaty Rafał Płaski 2019-03-18 07:49:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna RODO Rafał Płaski 2019-03-18 07:49:31 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna RODO Rafał Płaski 2019-03-16 07:20:38 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-15 10:06:37 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-14 13:24:35 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-13 07:59:29 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:55:17 dodanie dokumentu
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:54:52 dodanie dokumentu
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:54:30 dodanie dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:53:50 dodanie dokumentu
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:53:19 dodanie dokumentu
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Rafał Płaski 2019-03-12 10:52:58 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2019-03-12 10:52:37 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji Rafał Płaski 2019-03-12 10:52:03 dodanie dokumentu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rafał Płaski 2019-03-12 10:51:40 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji Rafał Płaski 2019-03-12 10:50:28 usunięcie dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2019-03-12 10:50:12 usunięcie dokument
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Rafał Płaski 2019-03-12 10:50:01 usunięcie dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:48:49 usunięcie dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rafał Płaski 2019-03-12 10:48:34 usunięcie dokument
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Rafał Płaski 2019-03-12 10:47:36 dodanie dokumentu
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego Rafał Płaski 2019-03-12 10:47:02 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2019-03-12 10:46:24 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji Rafał Płaski 2019-03-12 10:45:45 dodanie dokumentu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełnijące o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rafał Płaski 2019-03-12 10:45:03 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-03-12 08:01:34 dodanie dokumentu