Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca segregacji odpadów od stycznia 2018 r. w zakresie zakupu pojemnika na odpady "BIO"" Rafał Płaski 2017-12-15 13:51:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/285/2017 Składu Orzejącego RIO we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lewin Kłodzki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 Rafał Płaski 2017-12-14 11:17:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/248/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 Rafał Płaski 2017-12-14 11:16:35 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018 Rafał Płaski 2017-12-14 11:15:00 dodanie dokumentu
Awaria w sieci wodociągowej na terenie Lewina Kłodzkiego, w dniu 14 grudnia 2017 r. Rafał Płaski 2017-12-13 14:24:18 dodanie dokumentu
Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2017-12-12 13:06:43 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanwisko pracy ds. inwestycji Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-12 10:07:09 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-12-12 08:09:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ekonomicznej w dniu 11 grudnia 2017 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-11 12:04:07 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2017-12-11 11:27:40 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-12-11 11:24:17 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-12-08 10:53:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:12:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/213/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:10:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:09:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:06:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:03:39 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:03:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/2010/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 12:00:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-06 11:56:40 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nioeruchomości stanowiącej mienie klomunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 12:19:58 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nioeruchomości stanowiącej mienie klomunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 12:18:00 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 12:11:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 12:08:33 usunięcie dokument
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nioeruchomości stanowiącej mienie klomunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 08:44:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-04 08:37:53 dodanie dokumentu
Protokół XXXVII/2017 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-12-01 10:23:20 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-12-01 09:29:22 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-30 08:06:03 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-29 12:34:52 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-28 08:15:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: sprzedaży mieszkania komunalnego. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-11-27 08:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki?. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-11-27 08:47:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-11-27 08:42:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-11-27 08:34:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie: Wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-11-27 08:33:08 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-24 11:04:21 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-23 13:06:24 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-11-22 13:13:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanwisko pracy ds. inwestycji Rafał Płaski 2017-11-22 09:30:36 edycja dokumentu