Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-20 08:41:35 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2017-10-20 06:23:24 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-19 13:23:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-19 11:36:39 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-19 11:26:42 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-19 11:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-19 11:22:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-19 11:21:46 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Płaski 2017-10-18 09:22:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i powołania komisji do rozstrzygnięcia naboru. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-17 10:07:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-17 10:05:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko na stanowisko robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki . Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-17 09:59:54 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-17 08:08:47 dodanie dokumentu
Biuletyn Gminny nr 36, Sierpień 2017 Rafał Płaski 2017-10-16 14:26:58 edycja dokumentu
Biuletyn Gminny nr 36, Sierpień 2017 Rafał Płaski 2017-10-16 14:26:39 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-16 08:10:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz zakup i dostawa pługa do odśnieżania" Rafał Płaski 2017-10-13 13:04:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, ,,SUDETY 2030" Rafał Płaski 2017-10-13 10:31:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2017-10-13 10:16:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2017-10-13 10:16:00 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2017 rok. Rafał Płaski 2017-10-13 10:14:04 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-13 08:01:31 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-12 08:47:07 dodanie dokumentu
Protokół XXXV/2017 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 sierpnia 2017 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-11 09:32:28 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-11 08:04:55 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektu uchał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Rafał Płaski 2017-10-10 10:31:55 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-10 09:32:06 dodanie dokumentu
Dofinansowanie dróg gminnych z programu PROW 2014-2020 Rafał Płaski 2017-10-10 07:43:11 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-09 08:35:37 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2017-10-06 11:29:34 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2017-10-06 11:28:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, ,,SUDETY 2030" Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:13:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, ,,SUDETY 2030" Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:12:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, ,,SUDETY 2030" Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:12:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/192/2017/ Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostki organizacyjnej zaliczonej do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:08:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:03:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 09:01:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 08:59:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 08:59:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2017-10-06 08:59:09 dodanie dokumentu