Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-05-18 12:03:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ekonomicznej w dniu 22 maja 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-17 13:45:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 21 maja 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-17 13:44:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 25 maj 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-17 13:43:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-17 10:37:51 edycja dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2018-05-17 06:04:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnetrznych będących własnością Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-15 08:07:08 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa 2 defibrylatorów oraz skrzynki na defibrylator z modułem do ogrzewania do stosowania na zewnątrz w ramach zadania "Doposażenie OSP Gminy Lewin Kłodzki w brakujący sprzęt ratowniczy" Ewelina Wojtasik 2018-05-11 14:56:33 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa 2 defibrylatorów oraz skrzynki na defibrylator z modułem do ogrzewania do stosowania na zewnątrz w ramach zadania "Doposażenie OSP Gminy Lewin Kłodzki w brakujący sprzęt ratowniczy" Ewelina Wojtasik 2018-05-11 14:48:43 usunięcie dokument
Zakup i dostawa 2 defibrylatorów oraz skrzynki na defibrylator z modułem do ogrzewania do stosowania na zewnątrz w ramach zadania "Doposażenie OSP Gminy Lewin Kłodzki w brakujący sprzęt ratowniczy" Ewelina Wojtasik 2018-05-11 14:44:46 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2018-05-11 13:51:51 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - III etap" Damian Chmielewski 2018-05-11 10:38:47 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - III etap" Damian Chmielewski 2018-05-11 10:36:25 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - III etap" Damian Chmielewski 2018-05-11 10:02:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-10 12:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Modernizację zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-10 12:28:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Modernizację zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-10 12:28:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-10 12:26:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-10 12:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/243/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-09 08:38:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Lewin Kłodzki od Powiatu Kłodzkiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-09 08:35:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Lewin Kłodzki od Powiatu Kłodzkiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-09 08:31:51 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Lewin Kłodzki od Powiatu Kłodzkiego zadania własnego powiatu, w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie administracyjnym Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-09 08:31:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/241/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-05-09 08:28:44 dodanie dokumentu
Modernizacja zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2018-05-07 14:19:21 dodanie dokumentu
Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. z budżetu PROW 2014-2020 dla rolników Rafał Płaski 2018-05-07 14:18:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim Rafał Płaski 2018-04-27 14:11:40 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-04-27 08:10:40 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-04-26 08:14:34 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-04-25 08:36:06 dodanie dokumentu
Kawartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2018 do dnia 31.03.2018 Rafał Płaski 2018-04-25 07:12:36 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżdce / deficycycie jednostki samorządu terytorialnego Rafał Płaski 2018-04-25 07:12:15 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednsotki samorządku terytorialnego okres prawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2018 Rafał Płaski 2018-04-25 07:11:37 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początaku roku do 31 marca roku 2018 Rafał Płaski 2018-04-25 07:10:45 dodanie dokumentu
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania plnu wydatków jendostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2017 Rafał Płaski 2018-04-25 07:10:11 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2018-04-25 07:09:32 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rafał Płaski 2018-04-25 07:08:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-04-24 10:34:38 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-04-24 09:45:06 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-04-24 09:43:30 edycja dokumentu