DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA "Budowa instalacji fotowoltaicznej o przybliżonej mocy - ok. 2,5 MW, stacji transformatorowej oraz przeprowadzenia kabli NN i SN na terenie działki nr 12/4, obr, Witów, gm. Lewin Kłodzki?