Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Rafał Płaski 2020-04-28 14:10:21 dodanie dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Rafał Płaski 2020-04-28 14:09:39 edycja dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 Rafał Płaski 2020-04-28 14:09:23 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Rafał Płaski 2020-04-28 14:08:53 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Rafał Płaski 2020-04-28 14:08:31 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2020-04-28 13:42:37 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-28 07:54:26 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-27 10:25:23 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim. Benita Sochacka 2020-04-24 12:08:48 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-24 07:52:09 dodanie dokumentu
Informacja o godzinach i dniach otwarcia KASY Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2020-04-23 13:17:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki - Jeleniów, działka nr 400/8 Rafał Płaski 2020-04-22 14:41:24 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2020-04-22 14:03:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2020-04-22 11:53:05 dodanie dokumentu
Opracowanie raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2020-04-21 12:17:56 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-21 08:19:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.04.2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zasdań przez Urząd Gminy Lewin Kłodzki w związku z rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19. Benita Sochacka 2020-04-20 10:20:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 07:52:31 edycja dokumentu
Oświadczenie Azbest 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 07:51:12 dodanie dokumentu
Wniosek Azbest 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 07:50:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2020 r. Wójta Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2020-04-20 07:49:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 07:48:44 dodanie dokumentu
Azbest (zakładka menu) Rafał Płaski 2020-04-20 07:46:42 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 07:00:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie demontażu, usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-20 06:59:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Rafał Płaski 2020-04-17 08:49:05 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Artur Gajewski 2020-04-17 07:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p[rzetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 880.000,00 z dla gminy Lewin Kłodzki na pokrycie planowanego deficytu (udział własny w zadaniach inwestycyjnych z udziałem środków UE)- Część I oraz udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego do kwoty 2.940.000,00 zł dla Gminy Lewin Kłodzki na pokrycie środków na wyprzedzające finansowanie z UE-Część II. Benita Sochacka 2020-04-16 13:16:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2020 r. Benita Sochacka 2020-04-16 13:15:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2020 r. Benita Sochacka 2020-04-16 13:15:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki w 2020 r. Benita Sochacka 2020-04-16 13:14:48 dodanie dokumentu
Otwarcie ofert Rafał Płaski 2020-04-16 09:52:23 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-16 07:38:46 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie Artur Gajewski 2020-04-15 13:14:17 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie możliwości składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji Rafał Płaski 2020-04-15 08:39:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania Rafał Płaski 2020-04-14 11:23:50 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2020-04-14 08:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p[rzetargu nieograniczonego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 880.000,00 z dla gminy Lewin Kłodzki na pokrycie planowanego deficytu (udział własny w zadaniach inwestycyjnych z udziałem środków UE)- Część I oraz udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego do kwoty 2.940.000,00 zł dla Gminy Lewin Kłodzki na pokrycie środków na wyprzedzające finansowanie z UE-Część II. Benita Sochacka 2020-04-10 11:04:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. Benita Sochacka 2020-04-10 10:54:20 dodanie dokumentu
Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina i Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim Rafał Płaski 2020-04-09 13:16:39 dodanie dokumentu