Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 ROK Ewelina Wojtasik 2013-06-04 13:50:23 edycja dokumentu
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2012 ROK Ewelina Wojtasik 2013-06-04 13:22:35 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe radnego Joanna Klimek-Szymanowicz Teresa Jachimek 2013-06-04 11:09:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy Teresa Jachimek 2013-06-04 10:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok Teresa Jachimek 2013-06-04 10:33:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-06-04 10:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok Teresa Jachimek 2013-06-04 09:57:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie kłodzkim za 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-06-04 09:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w urzędzie Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-06-04 09:43:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia cennika za drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim Teresa Jachimek 2013-06-04 09:27:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie opłaty za 1m3 drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych i terenów należących do Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-06-04 09:07:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim Teresa Jachimek 2013-06-04 08:50:03 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIX/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-06-04 08:40:37 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIX?233/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin kłodzki za rok 2012. Teresa Jachimek 2013-06-04 08:35:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/232/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim Teresa Jachimek 2013-06-04 08:31:43 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych Teresa Jachimek 2013-06-04 08:21:53 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIX/330/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Teresa Jachimek 2013-06-04 07:55:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/229/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/218 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Teresa Jachimek 2013-06-04 07:48:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/228/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-06-04 07:42:13 dodanie dokumentu
Protokół z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-31 14:34:57 dodanie dokumentu
Protokół XXXVII/13 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-31 14:24:38 dodanie dokumentu
Protokół XXXVI/13 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-31 14:20:57 dodanie dokumentu
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgę, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2012 roku Teresa Jachimek 2013-05-28 09:27:01 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku. Teresa Jachimek 2013-05-28 09:20:19 dodanie dokumentu
Informatyk Rafał Płaski 2013-05-22 15:19:34 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-05-21 13:56:11 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-05-21 13:50:42 edycja dokumentu
obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego Teresa Jachimek 2013-05-20 13:23:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-05-16 10:42:16 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXVIII/226/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-05-16 10:31:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/225/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-05-16 10:27:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok Teresa Jachimek 2013-05-16 08:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-16 08:32:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 października 2012 roku w sprawie likwidacji KZB w Lewinie Kłodzkim Teresa Jachimek 2013-05-16 08:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Teresa Jachimek 2013-05-15 14:27:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Teresa Jachimek 2013-05-15 10:26:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Teresa Jachimek 2013-05-15 10:19:42 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVII/218/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty Teresa Jachimek 2013-05-15 10:13:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Teresa Jachimek 2013-05-15 10:04:20 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVII/216/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Powyższa uchwała uchylona na sesji w dniu 14.05.2013 roku. Teresa Jachimek 2013-05-15 09:57:10 dodanie dokumentu