Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok Teresa Jachimek 2013-05-16 08:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-16 08:32:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 października 2012 roku w sprawie likwidacji KZB w Lewinie Kłodzkim Teresa Jachimek 2013-05-16 08:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Teresa Jachimek 2013-05-15 14:27:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Teresa Jachimek 2013-05-15 10:26:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Teresa Jachimek 2013-05-15 10:19:42 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVII/218/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty Teresa Jachimek 2013-05-15 10:13:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Teresa Jachimek 2013-05-15 10:04:20 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVII/216/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Powyższa uchwała uchylona na sesji w dniu 14.05.2013 roku. Teresa Jachimek 2013-05-15 09:57:10 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-05-14 13:29:41 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-05-14 13:29:41 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-05-14 13:29:41 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-05-14 13:29:41 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-05-14 13:29:41 edycja dokumentu
Rb - N - sprawozdanie budżetu gminy za I kwartał 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-09 09:00:04 dodanie dokumentu
Rb - Z - sprawozdanie budżetu gminy za I kwartał 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-09 08:55:38 dodanie dokumentu
Rb - 28S - sprawozdanie budżetu gminy za I kwartał 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-09 08:38:00 dodanie dokumentu
Rb 27S - sprawozdanie budżetu gminy za I kwartał 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-09 08:31:02 dodanie dokumentu
Rb-NDS - sprawozdanie budżetu gminy za I kwartał 2013 roku Teresa Jachimek 2013-05-09 08:07:51 dodanie dokumentu
Świadectwo Legalizacji fotoradaru na rok 2013 Rafał Płaski 2013-04-30 14:15:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków Teresa Jachimek 2013-04-30 10:34:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 kwietnia 2013 roku Teresa Jachimek 2013-04-29 08:56:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 kwietnia 2013 roku Teresa Jachimek 2013-04-29 08:52:08 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.03.2013 roku Teresa Jachimek 2013-04-24 08:56:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego. Teresa Jachimek 2013-04-16 14:34:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. Teresa Jachimek 2013-04-16 14:28:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-04-16 14:21:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Teresa Jachimek 2013-04-16 14:16:00 dodanie dokumentu
Protokół XXXV/13 z Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku Teresa Jachimek 2013-04-16 09:30:47 dodanie dokumentu
Godziny pracy Ewelina Wojtasik 2013-04-11 10:01:42 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-04-11 10:00:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/215/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych. Teresa Jachimek 2013-04-10 12:26:29 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVI/214/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok kalendarzowy 2014. Teresa Jachimek 2013-04-10 12:22:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/213/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok Teresa Jachimek 2013-04-10 12:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/212/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023. Teresa Jachimek 2013-04-10 12:09:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/211/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/142/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.06.2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin kłodzki. Teresa Jachimek 2013-04-10 12:01:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2008 - 2015. Teresa Jachimek 2013-04-10 11:26:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku. Teresa Jachimek 2013-04-10 11:19:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/208/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.2013 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Teresa Jachimek 2013-04-10 11:14:29 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXVI/207/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku. Teresa Jachimek 2013-04-10 10:59:54 dodanie dokumentu