Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-12 14:58:35 usunięcie załacznika
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-12 14:56:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2022 rok. Agnieszka Kołodziej 2023-05-10 07:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w gminie Lewin Kłodzki w miejscowościach Lewin Kłodzki-Kocioł wzdłuż ul. Lasek Miejski?. Agnieszka Kołodziej 2023-05-10 07:56:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2023. Agnieszka Kołodziej 2023-05-10 07:55:39 dodanie dokumentu
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w gminie Lewin Kłodzki w miejscowościach Lewin Kłodzki-Kocioł wzdłuż ul. Lasek Miejski Rafał Płaski 2023-05-08 12:02:23 edycja dokumentu
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w gminie Lewin Kłodzki w miejscowościach Lewin Kłodzki-Kocioł wzdłuż ul. Lasek Miejski Rafał Płaski 2023-05-08 12:01:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap" Rafał Płaski 2023-05-08 08:45:02 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap" Rafał Płaski 2023-05-08 08:44:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap" Rafał Płaski 2023-05-08 08:44:32 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap" Rafał Płaski 2023-05-08 08:44:22 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - VIII etap" Rafał Płaski 2023-05-08 08:44:15 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2023 Rafał Płaski 2023-05-05 13:09:11 edycja dokumentu
Zaproszenie do składanie oferta na zadanie pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2023-05-05 09:08:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do składanie oferta na zadanie pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2023-05-05 09:08:03 edycja dokumentu
Zaproszenie do składanie oferta na zadanie pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2023-05-05 08:27:09 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:21:46 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:20:48 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:20:38 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:20:30 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:20:19 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki" Rafał Płaski 2023-05-04 14:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Agnieszka Kołodziej 2023-04-28 11:21:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Agnieszka Kołodziej 2023-04-28 11:20:20 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki - Lewin Kłodzki, ul. F. Chopina 10, działka nr 471/5 Rafał Płaski 2023-04-28 11:02:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki - Lewin Kłodzki, ul. F. Chopina 8 działka nr 470/11 Rafał Płaski 2023-04-28 11:00:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przydomowych oczyszczalnia ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki w formule zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Kołodziej 2023-04-28 10:43:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie: 2 maja 2023 roku Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, będzie nieczynny. Agnieszka Kołodziej 2023-04-26 10:34:34 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki za 2022 r. Rafał Płaski 2023-04-26 10:30:45 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ ORAZ MIESZANEJ Rafał Płaski 2023-04-25 12:44:38 edycja dokumentu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki w formule zaprojektuj i wybuduj Rafał Płaski 2023-04-24 14:52:11 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:33:49 dodanie dokumentu
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:33:17 dodanie dokumentu
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:32:47 dodanie dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:31:52 dodanie dokumentu
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków JST które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:31:18 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:30:48 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 Rafał Płaski 2023-04-21 11:30:22 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składanie oferta na zadanie pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2023-04-21 10:17:20 edycja dokumentu
Zaproszenie do składanie oferta na zadanie pt.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewinie Kłodzkim" Rafał Płaski 2023-04-21 10:17:09 edycja dokumentu