Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: I. "Budowa i przebudowa dróg gminnych, oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Lewin Kłodzki" II. "Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jeleniów" 2021-02-02 07:52:32 Minął termin składania ofert
Eksploatacja, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego w Gmine Lewin Kłodzki 2020-12-31 08:46:18 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nad Potokiem, Górska, Kościelna, Słoneczna w Lewinie Kłodzkim" 2020-12-31 11:45:45 Minął termin składania ofert
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: I. "Budowa i przebudowa dróg gminnych, oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Lewin Kłodzki" II. "Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jeleniów" 2020-12-31 11:43:02 Minął termin składania ofert
Eksploatacja, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin Kłodzki 2020-12-23 07:33:52 Minął termin składania ofert
Pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania "Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą" 2020-12-31 11:39:45 Minął termin składania ofert
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2020-12-16 08:52:26 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim" 2020-11-30 09:35:00 Minął termin składania ofert
Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. F. Chopina i ul. Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim" 2020-11-30 09:36:33 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim" 2020-09-02 13:58:05 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 - do pojazdów i urządzeń stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2020-08-06 07:24:05 Minął termin składania ofert
Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - V etap 2020-07-13 14:12:10 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: "Przebudowę dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów" 2020-07-22 14:40:56 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-05-20 11:45:46 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim. 2020-05-05 14:38:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki 2020-04-29 12:08:40 Minął termin składania ofert
Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina i Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim 2020-04-21 12:50:08 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna na pniu 2020-03-10 09:52:32 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna na pniu 2020-02-10 12:36:28 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach dokończenia prac związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie Placu Kościuszki - Rynek w Lewinie Kłodzkim i przyłącze wodociągowe do fontanny" 2020-02-10 12:28:29 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna na pniu 2020-02-10 12:35:07 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna na pniu 2020-01-28 07:28:33 Minął termin składania ofert
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY LEWIN KŁODZKI w 2020 roku 2020-01-02 11:34:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2019-12-30 11:58:39 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna na pniu 2019-12-24 08:25:46 Minął termin składania ofert
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2019-11-28 14:56:13 Minął termin składania ofert
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2019-11-20 14:56:30 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lewin Kłodzki i jednostek organizacyjnych Gminy 2019-11-06 08:05:48 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działaność kulturalno-edukacyjno-społeczną" 2019-09-18 10:47:21 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2019-08-29 12:04:30 Minął termin składania ofert
Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - IV etap 2019-08-13 08:18:44 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną". 2019-08-02 11:09:45 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów z gminy Lewin Kłodzki w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-23 11:23:56 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urzadzeń będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2019-07-23 11:24:13 Minął termin składania ofert
Wymiana i montaż wodomierzy głównych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Lewinie Kłodzkim 2019-06-14 10:07:15 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: A. "PRZEBUDOWA ULICY OKRZEI, KOŚCIELNEJ I PLACU KOŚCIUSZKI W LEWINIE KŁODZKIM" [intensywne opady deszczu czerwiec 2018] B. "REMONT DROGI DOJAZDOWEJ LEWIN KŁODZKI - WITÓW" [intensywne opady deszczu czerwiec 2018] 2019-05-30 13:58:29 Minął termin składania ofert
Opracowanie raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki 2019-03-26 12:30:55 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU KOŚCIUSZKI-RYNEK W LEWINIE KŁODZKIM I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO FONTANNY" 2019-03-11 10:27:58 Minął termin składania ofert
Naprawa autobusu szkolnego marki OTOKAR MAN rok prod.2009 z wyposażeniem w hamulec pomocniczy ,,TELMA" stanowiącego własność Gminy Lewin Kłodzki. 2019-01-17 09:35:34 Minął termin składania ofert
Pozyskanie i zrywka drewna przygodnego z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2018-12-19 11:59:57 Minął termin składania ofert
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy wraz z montażem dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych każdy o mocy do 30 kW 2018-11-21 11:39:28 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego i etyliny do pojazdów stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2018-10-26 12:12:14 Minął termin składania ofert
Remont i renowacja zabytkowej dzwonnicy alarmowej w Jerzykowicach Wielkich 2018-10-24 10:08:56 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-07-23 14:16:35 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja zbiornika wodnego w km 9+390 potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim" 2018-06-27 09:10:22 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-07-11 14:52:43 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-06-28 09:14:44 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-06-18 10:53:58 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-06-18 10:52:54 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa 2 defibrylatorów oraz skrzynki na defibrylator z modułem do ogrzewania do stosowania na zewnątrz w ramach zadania "Doposażenie OSP Gminy Lewin Kłodzki w brakujący sprzęt ratowniczy" 2018-05-22 11:01:30 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2018-05-23 11:39:20 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - III etap" 2018-06-01 09:09:12 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2018-04-12 13:28:45 Minął termin składania ofert
Pozyskanie i zrywka drewna przygodnego z lasów komunalnych Gminy Lewin Kłodzki 2018-04-11 13:13:27 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki" 2018-04-13 13:19:16 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz zakup i dostawa pługa do odśnieżania" 2017-11-09 12:50:39 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz zakup i dostawa pługa do odśnieżania" 2017-10-26 14:17:31 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-09-27 11:53:51 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej" 2017-08-25 13:50:17 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2017-07-19 12:00:09 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - II etap" 2017-05-23 10:25:18 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-04-21 12:53:50 Minął termin składania ofert
Wywiezienie frezowiny oraz uwałowanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2017-04-05 12:39:57 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim" 2017-03-22 13:36:11 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim" 2017-03-22 13:35:12 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2017-02-17 13:30:17 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Organizacja transportu/dowozu uczniów do i z ZSP im. Na Bursztynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim". 2017-03-22 11:23:16 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2017-01-20 14:20:27 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Organizacja transportu/dowozu uczniów do i z ZSP im. Na Bursztynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim". 2017-01-24 14:27:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu "Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną" 2017-02-01 11:30:59 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2016-12-30 13:46:46 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2016-12-14 14:17:54 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2016-11-16 10:06:13 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2016-11-15 11:20:21 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim na sezon grzewczy 2016/2017". 2016-10-11 09:29:47 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do udziału w licytacji drewna wielkowymiarowego - świerk 2016-09-16 12:38:06 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Zakup urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) dla Urzędu Gminy Lewin Kłodzki" 2016-09-08 09:13:06 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - I etap" 2016-08-10 10:58:55 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,, Wywiezienie destruktu asfaltowego (frezowiny) w ilości 3.600 ton". 2016-07-12 15:17:38 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,, Wywiezienie destruktu asfaltowego (frezowiny) w ilości 3.600 ton". 2016-07-12 15:12:14 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu Kościuszki - Rynku w Lewinie Kłodzkim 2016-07-05 14:30:55 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej pozykania i zrywki drewna przygodnego w lasach komunalnych Gminy Lewin Kłodzki" 2016-06-17 07:45:20 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu Kościuszki - Rynku w Lewinie Kłodzkim. 2016-06-22 14:48:45 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi biegłego rewidenta w ramach projektu na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 2016-06-16 14:29:37 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - I etap" 2016-06-13 09:23:09 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Zakup urządzenia: Nagłośnienie do sali konferencyjnej na potrzeby sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki" 2016-06-14 09:28:00 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej uwzględniającej remont części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Lewinie Kłodzkim w ramach programu rewitalizacji" 2016-05-30 09:56:45 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Projekt iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą" 2016-05-30 09:57:23 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i ewentualnej rozbudowy budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne" 2016-05-12 10:42:04 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej pozykania i zrywki drewna przygodnego w lasach Gminy Lewin Kłodzki" 2016-04-26 13:22:54 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu Kościuszki - Rynku oraz terenu przyległego w Lewinie Kłodzkim 2016-06-09 13:44:15 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Świadczenie usługi z zakresu gospodarki leśnej pozykania i zrywki drewna przygodnego w lasach Gminy Lewin Kłodzki" 2016-04-19 13:49:10 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Projekt iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą" 2016-04-07 12:41:31 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:. "Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej uwzględniającej remont części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Lewinie Kłodzkim w ramach programu rewitalizacji" 2016-05-12 10:43:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej uwzględniającej remont części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Lewinie Kłodzkim w ramach programu rewitalizacji 2016-04-07 12:29:50 Minął termin składania ofert
Projekt iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą 2016-03-24 10:46:58 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Lewin Kłodzki wraz z uzyskaniem zezwolenia budowlanego 2016-04-28 12:34:41 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i ewentualnej rozbudowy budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne" 2016-04-26 15:13:10 Minął termin składania ofert
Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim" 2016-03-14 09:09:42 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Lewin Kłodzki wraz z uzyskaniem zezwolenia budowlanego" 2016-03-18 09:58:21 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022" 2016-02-26 13:32:02 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie sprzedazy drewna świerkowego kornikowego stanowiącego własność Gminy Lewin Kłodzki 2016-01-25 09:26:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie sprzedaży drewna świerkowego kornikowego stanowiącego własność Gminy Lewin Kłodzki 2016-01-05 16:07:01 Minął termin składania ofert
Aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości Jarków, Taszów, Jerzykowice Wielkie 2016-01-12 12:57:13 Minął termin składania ofert
"Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie opiki w przypadkach zdarzeń dorgowych z udziałem zwierząt" 2015-11-27 08:49:27 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2015-12-16 08:48:18 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Lewin Kłodzki wraz z uzyskaniem zezwolenia budowlanego" 2015-10-15 11:36:34 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Lewin Kłodzki wraz z uzyskaniem zezwolenia budowlanego" 2015-09-16 14:08:13 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty: "Zakup urządzenia: Serwer Rack 1U do obsługi programów użytkowych w Gminie Lewin Kłodzki oraz laptopa i komputera stacjonarnego wraz z monitorem " 2015-08-26 09:22:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac remontowych polegających na wymienienie rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim 2015-07-24 13:56:56 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2015-08-13 10:55:43 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim" 2015-07-14 15:47:56 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzenia: Klimatyzacja zewnętrzna do małej serwerowni wraz z montażem (gorące pomieszczenie) 2015-06-17 08:28:18 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzenia: Wielofunkcyjna Zapora Sieciowa UTM 2015-06-01 08:21:36 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dróg wraz z odwodnieniem w ciągu ulic Okrzei, Kościelna i pl. Kościuszki w Lewinie Kłodzkim" 2015-06-02 10:54:12 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów mostowych w miejscowościach Lewin Kłodzki, Dańczów, Gołaczów" 2015-06-02 10:53:15 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim" 2015-06-02 10:51:33 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż drewna na pniu na dz. 242 i 294/2 obr. Lewin Kłodzki" 2015-06-02 10:50:33 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim" - II zapytanie 2015-05-06 14:22:44 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na "Ukwiecenie rynku w Lewinie Kłodzkim" 2015-05-06 14:17:27 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Kłodzki" 2015-04-24 10:56:45 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim 2015-04-24 10:52:03 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzenia: Wielofunkcyjna Zapora Sieciowa UTM 2015-04-24 10:50:39 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn: Wykonanie prac geodezyjnych na inwestycji pn: "Budowa budynku socjalnego BSC-3 w m. Jeleniów" 2015-03-30 11:39:19 Minął termin składania ofert
Wyjaśnienie uzupełniające zamawiającego dotyczące ogłoszenia związanego z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie funkcji kierownika budowy na inwestycję pn. "Budowa budynku socjalnego BSC3 w miejscowości Jeleniów dz. Nr 221/1" 2015-03-25 12:24:51 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie funkcji kierownika budowy na inwestycji pn.: "Budowa budynku socjalnego BSC-3 w m. Jeleniów dz. nr 221/1" 2015-03-27 13:24:48 Minął termin składania ofert
Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim 2014-12-30 09:55:24 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzykowice Wielkie" 2014-05-07 08:54:15 Minął termin składania ofert
II zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki" 2014-01-29 14:37:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki" 2014-01-23 14:01:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dańczów" 2014-01-10 13:37:26 Minął termin składania ofert