Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W dniu 25 września 2011 roku o godz. 10:30 w świetlicy w Jeleniowie zostały przeprowadzone wybory sołeckie dla Sołectwa Jerzykowice Wielkie zgodnie z Uchwałą Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09 września 2011 roku. Rafał Płaski 2013-02-25 08:23:23 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-02-25 08:05:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Ewelina Wojtasik 2013-02-12 14:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.02.2013 roku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego. Teresa Jachimek 2013-02-12 08:16:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5.02.2013 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych. Teresa Jachimek 2013-02-11 08:00:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5.02.2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teresa Jachimek 2013-02-11 07:43:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4.02.2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy Teresa Jachimek 2013-02-11 07:38:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. Teresa Jachimek 2013-02-11 07:32:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 .01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2013. Teresa Jachimek 2013-02-07 12:48:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17.01.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. Teresa Jachimek 2013-02-07 12:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.01.2013 w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego. Teresa Jachimek 2013-02-07 12:17:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7.01.2013 w sprawie przekazania KZB w lewinie Kłodzkim w Likwidacji środków na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Lewin Kłodzki w sezonie zimowym 2012/2013. Teresa Jachimek 2013-02-07 12:13:13 dodanie dokumentu
Protokół XXXIII/12 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2012 roku Teresa Jachimek 2013-02-05 13:14:05 dodanie dokumentu
Protokół XXXII/12 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 grudnia 2012 roku Teresa Jachimek 2013-02-05 13:06:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-02-05 09:08:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/196/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku. Teresa Jachimek 2013-02-05 08:59:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/195/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr XXX/169/12 z dnia 30.11.12r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Teresa Jachimek 2013-02-05 08:47:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Teresa Jachimek 2013-02-05 08:28:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-02-05 07:59:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/192/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Teresa Jachimek 2013-02-05 07:52:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.12.12 w sprawie pobierania jednorazowych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieurchomościach stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-02-04 10:00:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.12.12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-02-04 09:50:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.12.12 w sprawie przejęcia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2013-02-04 09:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.12.12 w sprawie powołania komisji celem odbioru robót budowlanych Teresa Jachimek 2013-02-04 09:27:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.12.12r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Teresa Jachimek 2013-02-04 09:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13.12.12r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-02-04 08:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.12.12r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. Teresa Jachimek 2013-02-04 08:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/12 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6.12.12 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Teresa Jachimek 2013-02-04 08:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/12 Wójta Gminy Lewin Kł. z dnia 3.12.12r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.238.208 zł z WFOŚiGW. Teresa Jachimek 2013-02-04 08:40:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzi na 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-02-04 08:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26.11.2012 roku w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim Teresa Jachimek 2013-02-04 08:07:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/14/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2013 roku Teresa Jachimek 2013-01-23 13:36:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/188/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2023. Teresa Jachimek 2013-01-18 14:04:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. Teresa Jachimek 2013-01-18 13:44:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego Teresa Jachimek 2013-01-18 13:27:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2013 Ewelina Wojtasik 2013-01-17 14:17:00 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-01-17 11:17:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/191/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. Teresa Jachimek 2013-01-16 08:20:44 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lewin kłodzki na rok 2013. Teresa Jachimek 2013-01-16 07:40:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/188/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2023. Teresa Jachimek 2013-01-16 07:35:12 dodanie dokumentu