Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2012 Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2012 Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2012 Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/332/2014 Rady Gminy Lewin Kł. z 23.10.2014 w spr. wyraż. zgody na zast. innej niż okreś. w ust. o przekszt. prawa użyt. wieczystego w prawo włas. stopy proc. w odnies. do rozł. na raty nieuiszczonej części opł. z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własn. Uchwała uchylona - Rozstrz. Nadzorcze z 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/332/2014 Rady Gminy Lewin Kł. z 23.10.2014 w spr. wyraż. zgody na zast. innej niż okreś. w ust. o przekszt. prawa użyt. wieczystego w prawo włas. stopy proc. w odnies. do rozł. na raty nieuiszczonej części opł. z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własn. Uchwała uchylona - Rozstrz. Nadzorcze z 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/332/2014 Rady Gminy Lewin Kł. z 23.10.2014 w spr. wyraż. zgody na zast. innej niż okreś. w ust. o przekszt. prawa użyt. wieczystego w prawo włas. stopy proc. w odnies. do rozł. na raty nieuiszczonej części opł. z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własn. Uchwała uchylona - Rozstrz. Nadzorcze z 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Taszów, gmina Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Taszów, gmina Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Taszów, gmina Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/328/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki. Uchwała w części uchylona - Rozstrzygnięcie Nadzorcze z 28.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/328/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki. Uchwała w części uchylona - Rozstrzygnięcie Nadzorcze z 28.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/328/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki. Uchwała w części uchylona - Rozstrzygnięcie Nadzorcze z 28.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/168/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30/11/2012 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29/10/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/168/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30/11/2012 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29/10/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/168/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30/11/2012 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29/10/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/329/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała uchylona -Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/329/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała uchylona -Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/329/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała uchylona -Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 10.11.2014r. Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Ewelina Wojtasik 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/333/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/333/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/333/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku Rafał Płaski 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy lewin Kłodzki za rok 2011 Teresa Jachimek 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy lewin Kłodzki za rok 2011 Teresa Jachimek 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy lewin Kłodzki za rok 2011 Teresa Jachimek 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/140/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok Teresa Jachimek 0000-00-00 00:00:00 edycja dokumentu