Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-19 10:34:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami studium Ewelina Wojtasik 2011-09-19 10:25:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 sierpnia 2011 roku o podaniu do publicznej wiadomości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Ewelina Wojtasik 2011-09-08 09:27:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Ewelina Wojtasik 2011-09-07 14:52:32 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Ewelina Wojtasik 2011-09-07 14:49:38 dodanie dokumentu
Informacja dla wyborców Ewelina Wojtasik 2011-09-07 07:47:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-06 13:16:19 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-06 13:11:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:20:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:19:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:18:54 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-08-09 12:52:50 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-29 12:40:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:17:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:12:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Na Bursztynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.07.2011 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:07:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obsługi prawnej Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały nr LIII/667/2010 Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:00:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i przyznawania nagród Ewelina Wojtasik 2011-07-28 10:56:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 10:53:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę stołówki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Kościelnej 1 Rafał Płaski 2011-07-26 14:31:44 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-26 13:55:15 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-26 13:53:55 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-22 08:32:12 edycja dokumentu
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Jeleniowie Ewelina Wojtasik 2011-07-20 15:03:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu do przygotowania projektu umowy z Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a Gminą Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 12:06:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 12:04:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży Ewelina Wojtasik 2011-07-18 12:00:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Lewin Kł. z dnia 06.07.2011 r w sprawie: wszczęcia postępowania na "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.248.640,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w gminie Lewin Kłodzki". Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44a/11 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:51:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012" Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:38:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 10:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 41/107/07 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:48:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:45:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:41:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:37:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewelina Wojtasik 2011-07-15 14:21:06 dodanie dokumentu