Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu i rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2014-01-09 09:20:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/279/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2014. Teresa Jachimek 2014-01-09 09:11:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2014-2028 Teresa Jachimek 2014-01-09 09:05:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/277/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. Teresa Jachimek 2014-01-09 08:59:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/276/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013-2028. Teresa Jachimek 2014-01-09 08:52:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/275/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki w latach 2007-2013 oraz zasad wynajmowania tych lokali Teresa Jachimek 2014-01-09 08:46:01 dodanie dokumentu
uchwała Nr XLV/274/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. Teresa Jachimek 2014-01-09 08:36:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/273/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały organu stanowiącego. Teresa Jachimek 2014-01-09 08:24:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/272/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku i wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2014-01-09 08:15:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/279/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2014 Teresa Jachimek 2014-01-08 14:43:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2028. Teresa Jachimek 2014-01-08 14:19:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w roku 2014. Teresa Jachimek 2014-01-08 13:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 grudnia w sprawie wszczęcia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki". Teresa Jachimek 2013-12-31 14:44:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Likwidacji w Lewinie Kłodzkim za rok 2013. Teresa Jachimek 2013-12-31 14:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Teresa Jachimek 2013-12-31 14:32:54 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-12-31 12:16:57 edycja dokumentu
Protokół XLIV/13 z sesji Rady Gminy Lewin kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku Teresa Jachimek 2013-12-31 08:49:08 dodanie dokumentu
INFORMACJA STRAŻ GMINNA Rafał Płaski 2013-12-23 09:59:07 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2013-12-19 11:10:09 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2014 Teresa Jachimek 2013-12-17 09:26:53 dodanie dokumentu
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2014 - 2028 Teresa Jachimek 2013-12-17 09:11:19 dodanie dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM BUDYNKU Ewelina Wojtasik 2013-12-09 11:34:24 dodanie dokumentu
Protokół XLIII/13 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 roku Teresa Jachimek 2013-12-09 08:56:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/271/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości między Gminą Lewin Kłodzki a osobą fizyczną Teresa Jachimek 2013-12-09 08:34:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/270/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych Teresa Jachimek 2013-12-09 08:27:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/269/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzk.i Teresa Jachimek 2013-12-09 08:23:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych Teresa Jachimek 2013-12-09 08:18:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/267/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych Teresa Jachimek 2013-12-09 08:12:41 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2013-12-09 07:59:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/266/13 R. Gminy Lewin Kł. z dnia 28.XI.2013 r w spr. okreś. szczeg. zasad, spos. i trybu umarz., odracz. spł. lub rozkł. na raty należn. mających charak. cywilnopr., przyp. Gm. Lewin Kł., warunków dopuszcz.pomocy publ. w przyp., w których ulga będzie stano. pomoc publicz. oraz wskaz. podm. upraw. do udzie. tych ulg. Teresa Jachimek 2013-12-06 13:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/265/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Teresa Jachimek 2013-12-06 13:19:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/264/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2014 rok w Gminie Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-12-06 13:10:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/262/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2028. Teresa Jachimek 2013-12-06 12:55:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/261/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Teresa Jachimek 2013-12-06 12:50:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/260/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/237/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku. Teresa Jachimek 2013-12-06 12:43:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/259/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Teresa Jachimek 2013-12-06 12:36:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teresa Jachimek 2013-12-02 12:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teresa Jachimek 2013-12-02 11:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Gminie Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2013-12-02 11:19:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/212/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Teresa Jachimek 2013-12-02 11:10:33 dodanie dokumentu