Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Lewin Kł. z dnia 06.07.2011 r w sprawie: wszczęcia postępowania na "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1.248.640,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i finansowanie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w gminie Lewin Kłodzki". Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44a/11 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:51:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012" Ewelina Wojtasik 2011-07-18 11:38:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 10:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 41/107/07 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:48:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:45:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:41:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży Ewelina Wojtasik 2011-07-18 09:37:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewelina Wojtasik 2011-07-15 14:21:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim z dnia 15 lipca 2011 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lewin Kłodzki zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 r. Ewelina Wojtasik 2011-07-15 11:44:25 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzki z dnia 12 lipca 2011 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2011 r. Ewelina Wojtasik 2011-07-13 10:08:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 lipca 2011 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej Ewelina Wojtasik 2011-07-13 09:58:13 dodanie dokumentu
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W LEWINIE KŁODZKIM Ewelina Wojtasik 2011-07-08 14:24:41 dodanie dokumentu
Protokół IV/10 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki VI kadencji odbytej 29.12.2010 r. Ewelina Wojtasik 2011-07-07 11:40:43 dodanie dokumentu
Protokół III/10 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki VI kadencji odbytej 15.12.2010 r. Rafał Płaski 2011-07-07 11:38:16 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego w roku 2010 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 14:30:42 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2010 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 14:14:17 dodanie dokumentu
WYBORY SOŁECKIE DLA SOŁECTWA DAŃCZÓW Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:53:25 dodanie dokumentu
WYBORY SOŁECKIE DLA SOŁECTWA GOŁACZÓW Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:50:19 dodanie dokumentu
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:39:17 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:33:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za 2009 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:20:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ewelina Wojtasik 2011-07-05 13:00:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-05 12:54:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/52/2011 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej Ewelina Wojtasik 2011-07-05 12:38:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski Ewelina Wojtasik 2011-07-05 12:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-05 11:52:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-05 11:36:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2010 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 10:27:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 45/VIII/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 08:31:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 08:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011 - 2020 Ewelina Wojtasik 2011-07-05 08:19:17 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-01 11:41:06 edycja dokumentu
Postanowienie Nr 16/11 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2011-06-28 08:14:18 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - zakończenie pracy Ewelina Wojtasik 2011-06-20 09:05:25 edycja dokumentu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - zakończenie pracy Ewelina Wojtasik 2011-06-20 09:05:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-06-15 13:15:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie zebrania wyborczego dla Sołectwa Dańczów w dniu 26 czerwca 2011 roku Ewelina Wojtasik 2011-06-15 13:10:07 dodanie dokumentu