Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr L/295/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji drogi gminnej Teresa Jachimek 2014-04-04 10:51:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/294/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Teresa Jachimek 2014-04-04 10:46:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/292/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie jeleniów w gminie Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2014-04-04 09:55:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb - UZ Teresa Jachimek 2014-04-04 09:44:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-Z Teresa Jachimek 2014-04-04 09:36:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-N Teresa Jachimek 2014-04-04 09:31:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-ST Teresa Jachimek 2014-04-04 09:13:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-PDP Teresa Jachimek 2014-04-04 09:10:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-30S Teresa Jachimek 2014-04-04 09:06:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-28S Teresa Jachimek 2014-04-04 09:02:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok Rb-27S Teresa Jachimek 2014-04-04 08:51:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za 2013 rok - Rb-NDS Teresa Jachimek 2014-04-04 08:00:38 dodanie dokumentu
Świadectwo Legalizacji fotoradaru na rok 2014 Rafał Płaski 2014-03-31 12:35:19 edycja dokumentu
Świadectwo Legalizacji fotoradaru na rok 2014 Rafał Płaski 2014-03-31 12:35:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2014-03-27 07:34:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Teresa Jachimek 2014-03-27 07:30:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2014-03-26 14:55:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.73.2014.JZ z dnia 18 marca 2014 roku. Teresa Jachimek 2014-03-26 14:05:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - "Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lewin Kłodzki". Teresa Jachimek 2014-03-26 14:01:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt" Teresa Jachimek 2014-03-26 13:57:17 dodanie dokumentu
przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na "Sprzedaż drewna na pniu, działka nr 242 obręb Lewin Kłodzki". Teresa Jachimek 2014-03-26 13:53:02 dodanie dokumentu
Protokół XLVIII/14 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2014 roku Teresa Jachimek 2014-03-14 08:39:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/291/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 rok. Teresa Jachimek 2014-03-14 08:06:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/290/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku i wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki. Teresa Jachimek 2014-03-14 08:02:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 marca 2014 roku Rafał Płaski 2014-03-11 10:56:18 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Rafał Płaski 2014-03-11 10:53:42 dodanie dokumentu
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do Parlamentu Europejskiego Rafał Płaski 2014-03-11 10:51:15 dodanie dokumentu
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Płaski 2014-03-11 10:47:43 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Rafał Płaski 2014-03-11 10:43:11 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Rafał Płaski 2014-03-11 10:40:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzykowice Wielkie. Teresa Jachimek 2014-03-10 08:32:16 dodanie dokumentu
Gmina Lewin Kłodzki ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na "Sprzedaż drewna na pniu" Teresa Jachimek 2014-03-06 08:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego w sprawie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2014-03-04 12:38:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teresa Jachimek 2014-03-04 12:34:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki Teresa Jachimek 2014-02-25 14:49:30 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ewelina Wojtasik 2014-02-21 11:06:10 edycja dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. Teresa Jachimek 2014-02-20 11:17:52 dodanie dokumentu
Radni Teresa Jachimek 2014-02-19 09:10:20 edycja dokumentu
Protokół XLVII/14 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki odbytej 3 lutego 2014 roku. Teresa Jachimek 2014-02-18 13:14:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/289/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzk na lata 2014-2028 Teresa Jachimek 2014-02-18 13:08:26 dodanie dokumentu