Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.07.2011 r. w sprawie przyznania lokalu socjalnego Ewelina Wojtasik 2011-09-22 09:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-22 09:30:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-22 08:36:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-22 08:30:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Wsi i Mieszkańców Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-22 08:20:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-21 14:16:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-21 14:08:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Ewelina Wojtasik 2011-09-21 14:02:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 Ewelina Wojtasik 2011-09-21 13:56:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie Ewelina Wojtasik 2011-09-21 13:46:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r. Ewelina Wojtasik 2011-09-21 10:13:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Ewelina Wojtasik 2011-09-21 10:07:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Ewelina Wojtasik 2011-09-19 15:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe postępowanie Wójta Gminy Ewelina Wojtasik 2011-09-19 13:48:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Ewelina Wojtasik 2011-09-19 12:37:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-09-19 10:42:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-19 10:34:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami studium Ewelina Wojtasik 2011-09-19 10:25:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 sierpnia 2011 roku o podaniu do publicznej wiadomości miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Ewelina Wojtasik 2011-09-08 09:27:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Ewelina Wojtasik 2011-09-07 14:52:32 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Ewelina Wojtasik 2011-09-07 14:49:38 dodanie dokumentu
Informacja dla wyborców Ewelina Wojtasik 2011-09-07 07:47:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-06 13:16:19 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-09-06 13:11:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:20:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:19:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 Rafał Płaski 2011-08-16 12:18:54 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-08-09 12:52:50 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-29 12:40:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:17:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:12:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.07.2011 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Na Bursztynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.07.2011 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:07:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obsługi prawnej Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały nr LIII/667/2010 Ewelina Wojtasik 2011-07-28 11:00:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki i przyznawania nagród Ewelina Wojtasik 2011-07-28 10:56:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.07.2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki Ewelina Wojtasik 2011-07-28 10:53:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę stołówki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Kościelnej 1 Rafał Płaski 2011-07-26 14:31:44 dodanie dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-26 13:55:15 edycja dokumentu
Dane podstawowe stare Rafał Płaski 2011-07-26 13:53:55 edycja dokumentu