Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2022-12-20 08:32:29 Minął termin składania ofert
Utworzenie Klubu Senior+ w Lewinie Kłodzkim 2022-09-14 13:41:27 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły oraz na gruncie przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Lewinie Kłodzkim 2022-08-19 11:35:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Kościelnej w Lewinie Kłodzkim 2022-08-18 10:51:01 Minął termin składania ofert
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lewinie Kłodzkim 2022-08-17 14:22:23 Minął termin składania ofert
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lewinie Kłodzkim 2022-07-21 10:50:02 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki na odcinku Jawornica - Zimne Wody 2022-07-19 11:16:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki na odcinku Jawornica - Zimne Wody 2022-06-23 10:39:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim" 2022-04-11 10:39:53 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2022-03-28 14:31:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie pozostałych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim" 2022-02-28 14:52:38 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2022-02-15 08:39:58 Minął termin składania ofert
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2022-01-28 12:02:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2022-02-11 10:12:04 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach Lewin Kłodzki i Jeleniów 2022-02-14 08:42:24 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2022-01-12 13:36:00 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-12-22 14:21:10 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2021-12-22 14:18:58 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-12-14 08:05:11 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2021-12-10 12:22:54 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-12-03 07:45:36 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-11-16 12:01:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Okrzei 2 w Lewinie Kłodzkim wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowego 2021-11-26 13:26:24 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-10-25 12:57:51 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2021-10-12 12:34:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin Kłodzki 2021-09-23 12:59:17 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2021-08-31 10:44:47 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym, dostawa i wdrożenie systemu radiowego odczytu danych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2021-09-07 11:24:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2021-07-30 12:04:01 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2020-12-15 12:14:11 Minął termin składania ofert
Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą 2020-12-30 12:11:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w pasie drogowym, polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - przepustu na potoku Dańczówka, przy drodze gminnej w miejscowości Dańczów 2020-10-16 13:37:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone Ludowe 2020-10-16 13:24:45 Minął termin składania ofert
Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą 2020-10-07 08:43:36 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim 2020-11-16 14:11:06 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie Kłodzkim 2020-08-06 07:21:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów 2020-07-22 13:57:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów 2020-07-01 13:20:32 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia Sali projekcyjnej Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-05-26 12:45:50 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 880.000,00 zł dla Gminy Lewin Kłodzki na pokrycie planowanego deficytu (udział własny w zadaniach inwestycyjnych z udziałem środków UE)- Część I oraz udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego do kwoty 2.940.000,00 zł dla Gminy Lewin Kłodzki na pokrycie środków na wyprzedzające finansowanie z UE -Część II. 2020-04-17 12:19:16 Minął termin składania ofert
Dostawa sceny mobilnej oraz domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-03-24 11:26:18 Minął termin składania ofert
Dostawa sceny mobilnej oraz domków handlowych stanowiących wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-03-06 14:54:37 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia zagospodarowania terenu Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-02-24 13:49:37 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-04-17 13:28:28 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie Kłodzkim 2020-01-20 12:06:46 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2020-01-30 09:17:23 Minął termin składania ofert
Dokończenie prac związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie Placu Kościuszki - Rynek w Lewinie Kłodzkim i przyłącze wodociągowe do fontanny" 2020-02-04 14:26:33 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2020-01-02 10:50:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2019-07-26 12:34:09 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Lewinie Kłodzkim 2019-07-16 12:46:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2019-07-03 08:24:59 Minął termin składania ofert
Remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Witów [intensywne opady deszczu czerwiec 2018] 2019-06-14 13:40:00 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i Placu Kościuszki w Lewinie Kłodzkim [intensywne opady deszczu czerwiec 2018 r.]. 2019-05-06 14:08:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2019-02-18 10:47:10 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie Placu Kościuszki - Rynek w Lewinie Kłodzkim i przyłącze wodociągowe do fontanny 2019-02-22 14:26:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2019-01-21 08:37:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2018-12-31 08:49:13 Minął termin składania ofert
Zakup autobusu 2018-07-13 12:21:08 Minął termin składania ofert
Modernizacja zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim 2018-06-05 09:58:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja zbiornika wodnego na potoku Klikawa w Lewinie Kłodzkim 2018-05-07 12:59:46 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Lewinie Kłodzkim 2018-03-06 14:43:14 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Lewinie Kłodzkim 2018-01-30 12:39:57 Minął termin składania ofert
Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki 2018-02-19 14:55:17 Minął termin składania ofert
Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki 2018-01-09 13:25:45 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2017-12-20 13:41:53 Minął termin składania ofert
Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Lewin Kłodzki 2017-12-05 14:28:25 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-09-22 14:22:33 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-08-23 13:41:28 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-07-13 15:07:42 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-06-20 12:02:03 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja oraz przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej 2017-05-26 08:59:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Lewinie Kłodzkim 2017-03-08 10:48:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim 2017-03-08 10:48:27 Minął termin składania ofert
Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim - etap 2 2016-07-22 14:03:08 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku socjalnego wielorodzinnego BSC-3 w m. Jeleniów gmina Lewin Kłodzki 2016-06-16 13:42:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie tynków wewnętrznych oraz posadzki betonowej w budynku socjalnym wielorodzinnym BSC-3 w miejscowości Jeleniów 2016-04-26 13:52:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i ewentualnej rozbudowy budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych gminnych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną 2016-01-12 15:51:12 Minął termin składania ofert
Budowa wewnętrznej kablowej linii zasilającej niskiego napięcia dla zasilania budynku socjalnego BSC-3 w miejscowości Jeleniów 2016-02-01 08:48:55 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Gminy Lewin Kłodzki 2015-11-18 14:46:54 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów 2015-10-15 11:40:13 Minął termin składania ofert
Dostawa dodatkowych materiałów budowlanych na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów 2015-10-15 11:38:45 Minął termin składania ofert
Usługa ubezpieczenia Gminy Lewin Kłodzki oraz podległych jednostek organizacyjnych 2015-10-15 11:37:31 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby budowy budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów 2015-06-02 10:55:41 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Lewin Kłodzki - II przetarg 2014-11-21 13:50:29 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2014-10-14 14:40:41 Minął termin składania ofert
Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim 2014-09-16 11:42:15 Minął termin składania ofert
Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim 2014-09-16 11:40:24 Minął termin składania ofert
Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki - II przetarg 2014-09-16 11:39:22 Minął termin składania ofert
Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2014-05-09 09:22:21 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzykowice Wielkie 2014-04-11 13:49:08 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2014-03-10 13:30:04 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim 2014-01-27 14:01:21 Minął termin składania ofert
Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim 2014-01-21 13:33:38 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dańczów 2013-12-17 14:33:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Lewinie Kłodzkim 2013-10-18 14:36:18 Minął termin składania ofert
Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin Kłodzki 2013-10-21 10:30:32 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki 2013-07-09 14:11:25 Minął termin składania ofert