Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. windykacji należności Rafał Płaski 2019-07-24 13:42:07 edycja dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na zastępstwo - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i oświaty Rafał Płaski 2019-07-24 13:41:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Gminy Lewin Kłodzki Rafał Płaski 2019-07-23 12:29:51 dodanie dokumentu
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Kłodzki za okres od 01.01.2019 do dnia 30.06.2019 Rafał Płaski 2019-07-23 11:12:14 dodanie dokumentu
SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Rafał Płaski 2019-07-23 11:11:50 dodanie dokumentu
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Rafał Płaski 2019-07-23 11:11:17 dodanie dokumentu
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawzdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rafał Płaski 2019-07-23 11:10:50 dodanie dokumentu
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawzdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rafał Płaski 2019-07-23 11:10:12 dodanie dokumentu
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonanania planu wydatków jst które wygasły z upływem roku budżetowego: 2018 Rafał Płaski 2019-07-23 11:09:26 dodanie dokumentu
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rafał Płaski 2019-07-23 11:08:57 dodanie dokumentu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rafał Płaski 2019-07-23 11:08:24 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-23 08:03:18 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. "Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną". Ewelina Wojtasik 2019-07-22 14:00:12 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-22 08:03:23 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-19 07:59:18 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Benita Sochacka 2019-07-18 14:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2019-07-18 14:25:53 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-18 12:32:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego oraz Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim oraz regulaminu ich działania. Benita Sochacka 2019-07-17 14:39:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży. Benita Sochacka 2019-07-17 14:34:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na zastępstwo - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i oświaty Benita Sochacka 2019-07-17 14:12:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży - Lewin Kłodzki, Wodna działka nr 479/22. Benita Sochacka 2019-07-17 14:04:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży - Lewin Kłodzki, Wodna działka nr 479/22. Benita Sochacka 2019-07-17 14:04:30 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. windykacji należności Benita Sochacka 2019-07-16 11:50:38 edycja dokumentu
Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa Benita Sochacka 2019-07-16 10:16:28 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-16 09:41:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. Benita Sochacka 2019-07-15 09:38:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do dzierżawy. Benita Sochacka 2019-07-15 09:38:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2019-07-15 09:35:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2019-07-15 09:28:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na zastępstwo - stanowisko urzędnicze ds. ewidencji działalności gospodarczej i oświaty w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2019-07-15 09:23:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie: wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę z rozbudową budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną" Benita Sochacka 2019-07-15 09:16:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Benita Sochacka 2019-07-15 09:12:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka 2019-07-15 09:07:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. Benita Sochacka 2019-07-15 09:00:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierjących azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki Benita Sochacka 2019-07-15 08:56:01 usunięcie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki przeznaczonych do sprzedaży - Lewin Kłodzki, Wodna działka nr 479/22. Benita Sochacka 2019-07-12 11:53:49 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2019-07-12 07:26:07 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów z gminy Lewin Kłodzki w roku szkolnym 2019/2020 Ewelina Wojtasik 2019-07-11 13:46:58 usunięcie załacznika
Dowóz uczniów z gminy Lewin Kłodzki w roku szkolnym 2019/2020 Ewelina Wojtasik 2019-07-11 13:46:52 usunięcie załacznika