Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wydania wodnoprawnego 2019-03-22 08:26:20
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. "Wykonanie mostu nad potokiem Dańczów w km 3+405 (dz. nr 142) w ciągu zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3200 (dz. nr 65/1) do nieruchomości - działka nr 118 w miejscowości Dańczów" 2019-02-21 09:35:20
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzdzenia wodnegotj. obiektu mostowego nad potokiem Dańczówka . 2019-02-08 12:28:03
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia Polskiej Spólce Gazownictwa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia gazociągiem n/c pod korytem potoku Klikawa 2019-01-15 10:29:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego. 2018-07-04 08:44:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2016-11-18 07:08:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2016-11-18 07:08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2016-11-15 13:28:20
OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu uchwał w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej 2015-11-20 12:46:01
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. "Wydobywanie kopaliny - wody leczniczej - otworem wiertniczym: "J-150" w obszarze górniczym "Jeleniów-Staropolanka"" 2015-11-16 14:19:24
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. Przebudowa ulic Okrzei, Kościelnej i pl. Kościuszki w Lewinie Kłodzkim" 2015-09-07 11:55:12
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-08-13 10:48:57
Ogólnopolski program "Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019 2015-07-21 08:43:35
OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 6 lipca 2015 r.- projekt programu ochrony powietrza 2015-07-13 12:15:49
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o przybliżonej mocy ok. 2,5 MW" na terenie działki nr 21/2 obr. Jawornica , gm. Lewin Kłodzki. 2015-05-05 09:34:08
Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu 2014-12-02 14:02:05
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA "Budowa instalacji fotowoltaicznej o przybliżonej mocy - ok. 2,5 MW, stacji transformatorowej oraz przeprowadzenia kabli NN i SN na terenie działki nr 12/4, obr, Witów, gm. Lewin Kłodzki? 2014-10-01 08:30:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.247.2014.JZ 2014-09-30 13:15:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.190.2014.RS z dnia 27 czerwca 2014 roku 2014-07-07 14:38:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.73.2014.JZ z dnia 18 marca 2014 roku. 2014-03-26 14:05:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 26.11.2013 roku. 2013-11-29 11:26:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Lewin Kłodzki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego 2013-01-18 13:27:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2012-05-11 09:42:06